ROCKOVÝ KONCERT V HUSITSKÉM KOSTELE

IMG_3121

V pátek 10. června se po celé republice uskutečnila Noc kostelů. Zapojil se do ní i sbor Církve československé husitské v Chebu. V husitském kostele (původně sál německého uměleckého spolku Schlaraffia) vystoupila plzeňská alternativně rocková kapela Burgtheater. Koncertu předcházelo krátké uvedení do historie sboru. Obětavé sestry připravily pro návštěvníky bohaté pohoštění. Kapela Burgtheater zhudebňuje verše Vratislava Brabence, člena klasické sestavy legendární undergroundové skupiny … Pokračovat

POHÁDKA MÁJE

4

Ano, zní to skoro jako pohádka, co všechno se v májových dnech odehrálo! 6. května bratr fárář Lukáš a bratr Jaroslav Makrot promluvili na pietních aktech k 71. výročí osvobození v Sokolově a v Kynšperku. Na Den matek požehnal bratr farář maminkám a dětem v kapli sv. Anny v Kolové. Požehnání se zúčastnil i pan starosta Václav Kellner. Silným zážitkem byly svatodušní duchovní obnovy v Železné Rudě … Pokračovat

SVATODUŠNÍ DOPIS 2016

Pentecost

  Duch Páně naplňuje celý svět, Duch, který zkoumá i hlubiny Boží. (Moudrost 1, 7) Moji milí, zdravím vás na počátku máje, měsíce zasvěceného lásce a v církevní tradici také úctě k Marii, matce Ježíšově. Zvláště v máji si můžeme připomínat, že láska je podstatou Kristova evangelia. Vždyť co jiného je evangelium než radostné poselství o Boží lásce k člověku? Ježíš je ztělesněním této … Pokračovat

KRISTOVO SVĚTLO MEZI NÁMI

Křest k článku o Velikonocích

  Letošní Velikonoce jsme prožili opravdu intenzivně. Nejprve na Zelený čtvrtek ráno zamířil bratr farář Lukáš do Plzně, aby tam při liturgii vedené bratrem biskupem Filipem obnovil svůj kněžský slib. Téhož dne jsme v Sokolově oslavili bohoslužbu na památku ustanovení svátosti večeře Páně při Ježíšově poslední večeři s učedníky. Součástí této liturgie bylo mytí nohou po Ježíšově vzoru. Po bohoslužbě následovaly … Pokračovat

VELIKONOČNÍ DOPIS 2016

Velikonoce

Proč hledáte živého mezi mrtvými? Není zde, byl vzkříšen. (Lukášovo evangelium 24, 1-12) Moji milí, přijměte pozvání na velikonoční bohoslužby i výroční shromáždění našich dvou náboženských obcí v Chebu a Sokolově. Hebrejsky se Velikonoce nazývají Pesach, řecky Pascha, česky Přejití. O jaký přechod tu jde? O přechod z otroctví do svobody. Čím se pro nás křesťany odlišuje veliká noc (veliko-noce) ode všech … Pokračovat

KŘÍŽOVÁ CESTA ZA DUCHOVNÍM UZDRAVENÍM

Křížová cesta

V neděli 13. března jsme se vypravili ze Sokolova do Nejdku projít si tamní krásnou křížovou cestu. U každého ze čtrnácti zastavení jsme se modlili za naše duchovní uzdravení. Zazněla mimo jiné i tato modlitba: Ježíši, obětuji ti své utrpení a své pády. Jedině ty mě z nich můžeš skutečně pozvednout a uzdravit. Už tolikrát jsem padl, ale stále se zvedám, protože … Pokračovat

VALENTÝNSKÉ ROZJÍMÁNÍ O LÁSCE A TRÁPENÍ

Bez názvu

14. února se v Sokolově konala již tradiční Valentýnská slavnost, kterou zorganizoval Městský dům kultury za podpory sokolovských církví. Tato slavnost nám poskytla vzácnou příležitost zvěstovat ve veřejném prostoru Boží slovo a podávat křesťanské svědectví před lidmi, kteří do kostela běžně nechodí. Adventistický kazatel Martin Lindtner četl hymnus lásky z Prvního listu Korintským apoštola Pavla a husitský farář Lukáš Bujna na to … Pokračovat

POSTNÍ DOPIS 2016

Obrázek k postnímu dopisu

Nade všemi se smilováváš, protože všechno můžeš, nehledíš na hříchy lidí, jen aby činili pokání. Miluješ všecko, co je, a neošklivíš si nic z toho, co jsi učinil, Bože. (kniha Moudrosti 11, 23-24) Moji milí, před námi je důležitý čas. Mohli bychom jej nazvat časem jarního úklidu, třebaže kalendářně ještě pořád trvá zima. Nemám však na mysli ani tak úklid našich … Pokračovat

ZIMNÍ RADOVÁNKY

Foto 5

  Co zajímavého se událo v našich farnostech v Sokolově a Chebu v prosinci a lednu? Ve svátek sv. Lucie jsme uspořádali adventní slavnost, při které se naši Sokolováci Múzou políbení chopili hudebních nástrojů. Bratr Adam hrál na kytaru, bratr Dan na mandolínu, sestra Káťa na saxofon a flétnu a bratr Kryštof na klávesy. Bratr farář Lukáš to celé kazil tlučením na buben. … Pokračovat