VÁNOČNÍ DOPIS 2016

  „Ježíši, pamatuj na mne, až přijdeš do svého království.“Ježíš mu odpověděl: „Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji.“ (Lukášovo evangelium, 23. kapitola) Milí přátelé, pokoj vám! Stojíme na prahu adventu, doby zasvěcené duchovní přípravě na vánoční svátky. Samo vánoční evangelium o narození Spasitele Ježíše je ale pouhým preludiem evangelia velikonočního, kdy tentýž Spasitel, už ne betlémské dítě, … Pokračovat

POUŤ MILOSRDENSTVÍ V MIROVICÍCH

Ve svátek knížete Václava 28. září se v jihočeských Mirovicích uskutečnila Pouť milosrdenství, při níž byl slavnostně znovuotevřen husitský kostel a zasvěcen kostnickým mučedníkům Janu Husovi a Jeronýmu Pražskému. Pouti se zúčastnily asi tři stovky lidí, zastoupeny byly všechny diecéze Církve československé husitské v České republice. Pouť začala průvodem z náměstí ke kostelu. Bohoslužbu vedl biskupský sbor v čele s patriarchou Tomášem Buttou, který … Pokračovat

PODZIMNÍ DOPIS 2016

  Vy jste povoláni ke svobodě. Služte v lásce jedni druhým. (List Galatským) Moji milí, zdravím vás na začátku školního roku. Ani o prázdninách jsme nezaháleli. Přes léto pokračovala rekonstrukce fary v Sokolově. Díky Bohu se podařilo zavést bohoslužby naší církve ve dvou dalších domovech pro seniory (v Královském Poříčí a Horních Pochlovicích). Do sokolovského sboru si nachází cestu několik nových lidí, takže i … Pokračovat

ROZLOUČENÍ S CHEBSKOU FARÁŘKOU IRENOU HLAVÁČOVOU

V husitském kostele v Chebu jsme se 1. Září rozloučili s emeritní farářkou, sestrou Irenou Hlaváčovou. Zemřela 22. srpna ve věku 88 let. Děkujeme bratru patriarchovi Tomáši Buttovi, že nás na pohřbu oslovil osobní vzpomínkou na sestru farářku z doby, kdy byl v Chebu na vojně. Kasárna stávala přímo naproti kostelu. Přinášíme pohřební kázání bratra faráře Lukáše Bujny: Svým určením je člověk tvorem na cestě. … Pokračovat

SVATBA V KARLOVÝCH VARECH

21. srpna oddal bratr farář Lukáš svou rodnou sestru Kateřinu s panem Tomášem Kellerem. Přinášíme svatební kázání: Přeji vám mír v duši a radost ze slavnostního shromáždění v tomto krásném karlovarském husitském kostele apoštolů Petra a Pavla. Odhodlání jít dál životem společně se Tomáš a Kateřina rozhodli potvrdit nejen před lidmi, ale i před Bohem. Zároveň si k tomuto rozhodnutí přišli … Pokračovat

HUSOVSKÉ OSLAVY V HORAŽĎOVICÍCH

Ve svátek Mistra Jana Husa kázal bratr farář Lukáš při pobožnosti pod širým nebem v Horažďovicích, kam přijel na pozvání bratra jáhna Samuela Vašína. Zásluhou bratra Samuela vznikl v horažďovickém farním domě nízkoprahový klub pro mládež, který byl na Husův svátek oficiálně otevřen. Mezi přednášejícími na husovských oslavách byl i bratr Martin Chadima, teolog, pedagog a farář z Přelouče, autor knihy o Jeronýmovi … Pokračovat

UNDERGROUNDOVÁ BOHOSLUŽBA NA FESTIVALU MAGOROVO VYDŘÍ

Farář Lukáš Bujna, který je velkým příznivcem undergroundu, přijal pozvání Františka Čuňase Stárka na festival Magorovo Vydří na Skalákově statku v Meziříčku u Želetavy. V neděli 3. července tam u kamenného oltáře u rybníčku sloužil bohoslužbu za účasti desítek vlasatců a pankáčů, kteří pozorně poslouchali slovo Boží a zhruba dvacet jich též přistoupilo ke svatému přijímání. Při bohoslužbě zazněly zpěvy z Taizé i … Pokračovat

ŽEHNÁNÍ NOVÉHO KŘÍŽE PRO SOKOLOV

  Fasádu našeho farního domu v Sokolově od června krášlí velký dřevěný kříž s kalichem, který nechal vyrobit a instalovat bratr Adam Gundacker. Kříž je darem manželů Gundackerových a výrazem jejich poděkování Bohu za církevní sňatek, který nedávno uzavřeli na poutním místě Maria Loreto u Chebu. Bratr farář Lukáš kříž požehnal při nedělních bohoslužbách 26. června. Kříž nám připomíná, že láska je … Pokračovat