EKUMENICKÉ BOHOSLUŽBY A VÝROČNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

Srdečně zveme na ekumenické bohoslužby, které se konají v neděli 13. ledna v 15.00 v našem sboru v Sokolově a v pátek 25. ledna v 17.00 ve farním sále na katolické faře v Chebu. Tyto bohoslužby se konají za účasti představitelů křesťanských církví v rámci Aliančního týdne modliteb (v Sokolově) a Týdne modliteb za jednotu křesťanů (v Chebu). Dále pak … Pokračovat

VÁNOCE JAKO SVÁTKY OBNOVENÉHO SPOJENÍ

Vánoční svátky v sokolovské husitské farnosti byly požehnané a radostné. V neděli 23. prosince mezi nás přišlo betlémské světlo a rozdávali jsme drobné dárečky dětem. Půlnoční bohoslužbu jsme oslavili ekumenicky, ve společenství s dalšími sokolovskými církvemi, v katolickém kostele sv. Jakuba. Sešli jsme se také na Hod Boží vánoční, na svátek Svaté rodiny, na Nový rok a na Tři krále. Po novém roce opět … Pokračovat

KDYŽ JSOU STÍNY NEJDELŠÍ

Přicházejí dny, je výrok Hospodina, kdy splním to dobré slovo, které jsem vyhlásil. (Jeremiáš 33, 14) Napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko. (Lukáš 21, 28) Advent je dobou očekávání a vyhlížení. Můžeme se těšit na to, co přijde. Zároveň můžeme přemýšlet, co nám brání, abychom se dovedli radovat. Jistě jsme byli už mnohokrát ve svých očekáváních … Pokračovat

CESTA SVOBODY

Člověk je povolán ke svobodě. Proto mám svobodnou vůli a možnost volby. Není to bez rizika. Vždyť se mohu rozhodnout i takto: „Směňuji svou svobodu za příslib jistot, nevadí mi ztratit svobodu, pokud mi s ní bude odejmuta i zodpovědnost za můj život i životy mých blízkých.“ Smutnou pravdou je, že mnoha lidem vyhovuje žít v nesvobodě. A co my? Potřebujeme, aby … Pokračovat

POZVÁNÍ NA BOHOSLUŽBY NEMOCNÝCH

V tuto chvíli probíhají bohoslužby nemocných na čtyřech místech. V Mirovicích, Sokolově, Písku a Táboře, od ledna 2019 i v Prachaticích a na dalších místech,  tak aby sedm dní v týdnu měli nemocní jistotu, že někdo je s nimi v modlitbě a myslí na ně. Pokud si to přejete, můžete poslat, nebo přinést, přímluvu za sebe i své blízké. Postačí křestní jméno a text … Pokračovat

POUŤ DO SVATÉ ZEMĚ

Od roku 2015 se v Plzeňské diecézi CČSH konají Poutě milosrdenství v rámci Sedmiletí duchovní obnovy. Letošní pouť se od předchozích svým charakterem lišila, neboť poutníci se vydali na dalekou cestu až do Svaté země. Poutní zájezd organizačně zajišťovala cestovní kancelář Awer Tour, s jejímiž službami jsme byli velice spokojeni, ať už se to týkalo programu, ubytování či stravování. Velké … Pokračovat

PODZIMNÍ DOPIS 2018

Jsem tady. Vždycky jsem byl a vždycky budu. I pro tebe. Jsem v zemi, po které chodíš. Jsem v nebi, k němuž vzhlížíš. Jsem ve vzduchu, který dýcháš, ve vodě, kterou piješ, ve slovech, která slyšíš, v dotecích, které cítíš. Jsem s tebou ve zkouškách, jimiž procházíš. JÁ JSEM. Slovo biskupa k svolání mimořádného Vikariátního a Diecézního shromáždění Vážené sestry, vážení … Pokračovat

FARNÍ VÝLET NA HARTENBERG

V sokolovské náboženské obci je už několik let zvykem uspořádat v létě farní výlet. V sobotu 25. srpna jsme se vypravili na hrad Hartenberg v obci Hřebeny. V nedávno obnovené hradní kapli jsme oslavili poutní bohoslužbu spojenou se křtinami malé sestry Elišky. Připomněli jsme si také památku apoštola Bartoloměje, který má svátek 24. srpna. Před bohoslužbou poprchávalo, během ní se … Pokračovat

PIETA K VÝROČÍ SRPNA 1968

Občanská společnost a církve v Sokolově si 21. srpna připomněly 50. výročí okupace Československa. Při pietním aktu zazněly stále aktuální písně Karla Kryla, promluvil katolický farář Petr Bauchner, bývalý disident Tomáš Kábrt a kandidát na senátora Miroslav Balatka. Při ekumenické bohoslužbě v kostele sv. Jakuba kázal husitský farář Lukáš Bujna a evangelický kazatel Pavel Knorek hrál na kytaru. Mimo jiné … Pokračovat