HUSOVSKÉ OSLAVY V HORAŽĎOVICÍCH

Horažďovice 1

Ve svátek Mistra Jana Husa kázal bratr farář Lukáš při pobožnosti pod širým nebem v Horažďovicích, kam přijel na pozvání bratra jáhna Samuela Vašína. Zásluhou bratra Samuela vznikl v horažďovickém farním domě nízkoprahový klub pro mládež, který byl na Husův svátek oficiálně otevřen. Mezi přednášejícími na husovských oslavách byl i bratr Martin Chadima, teolog, pedagog a farář z Přelouče, autor knihy o Jeronýmovi … Pokračovat

UNDERGROUNDOVÁ BOHOSLUŽBA NA FESTIVALU MAGOROVO VYDŘÍ

Underground 2

Farář Lukáš Bujna, který je velkým příznivcem undergroundu, přijal pozvání Františka Čuňase Stárka na festival Magorovo Vydří na Skalákově statku v Meziříčku u Želetavy. V neděli 3. července tam u kamenného oltáře u rybníčku sloužil bohoslužbu za účasti desítek vlasatců a pankáčů, kteří pozorně poslouchali slovo Boží a zhruba dvacet jich též přistoupilo ke svatému přijímání. Při bohoslužbě zazněly zpěvy z Taizé i … Pokračovat

ŽEHNÁNÍ NOVÉHO KŘÍŽE PRO SOKOLOV

zehnání

  Fasádu našeho farního domu v Sokolově od června krášlí velký dřevěný kříž s kalichem, který nechal vyrobit a instalovat bratr Adam Gundacker. Kříž je darem manželů Gundackerových a výrazem jejich poděkování Bohu za církevní sňatek, který nedávno uzavřeli na poutním místě Maria Loreto u Chebu. Bratr farář Lukáš kříž požehnal při nedělních bohoslužbách 26. června. Kříž nám připomíná, že láska je … Pokračovat

ROCKOVÝ KONCERT V HUSITSKÉM KOSTELE

IMG_3121

V pátek 10. června se po celé republice uskutečnila Noc kostelů. Zapojil se do ní i sbor Církve československé husitské v Chebu. V husitském kostele (původně sál německého uměleckého spolku Schlaraffia) vystoupila plzeňská alternativně rocková kapela Burgtheater. Koncertu předcházelo krátké uvedení do historie sboru. Obětavé sestry připravily pro návštěvníky bohaté pohoštění. Kapela Burgtheater zhudebňuje verše Vratislava Brabence, člena klasické sestavy legendární undergroundové skupiny … Pokračovat

POHÁDKA MÁJE

4

Ano, zní to skoro jako pohádka, co všechno se v májových dnech odehrálo! 6. května bratr fárář Lukáš a bratr Jaroslav Makrot promluvili na pietních aktech k 71. výročí osvobození v Sokolově a v Kynšperku. Na Den matek požehnal bratr farář maminkám a dětem v kapli sv. Anny v Kolové. Požehnání se zúčastnil i pan starosta Václav Kellner. Silným zážitkem byly svatodušní duchovní obnovy v Železné Rudě … Pokračovat

SVATODUŠNÍ DOPIS 2016

Pentecost

  Duch Páně naplňuje celý svět, Duch, který zkoumá i hlubiny Boží. (Moudrost 1, 7) Moji milí, zdravím vás na počátku máje, měsíce zasvěceného lásce a v církevní tradici také úctě k Marii, matce Ježíšově. Zvláště v máji si můžeme připomínat, že láska je podstatou Kristova evangelia. Vždyť co jiného je evangelium než radostné poselství o Boží lásce k člověku? Ježíš je ztělesněním této … Pokračovat

KRISTOVO SVĚTLO MEZI NÁMI

Křest k článku o Velikonocích

  Letošní Velikonoce jsme prožili opravdu intenzivně. Nejprve na Zelený čtvrtek ráno zamířil bratr farář Lukáš do Plzně, aby tam při liturgii vedené bratrem biskupem Filipem obnovil svůj kněžský slib. Téhož dne jsme v Sokolově oslavili bohoslužbu na památku ustanovení svátosti večeře Páně při Ježíšově poslední večeři s učedníky. Součástí této liturgie bylo mytí nohou po Ježíšově vzoru. Po bohoslužbě následovaly … Pokračovat

VELIKONOČNÍ DOPIS 2016

Velikonoce

Proč hledáte živého mezi mrtvými? Není zde, byl vzkříšen. (Lukášovo evangelium 24, 1-12) Moji milí, přijměte pozvání na velikonoční bohoslužby i výroční shromáždění našich dvou náboženských obcí v Chebu a Sokolově. Hebrejsky se Velikonoce nazývají Pesach, řecky Pascha, česky Přejití. O jaký přechod tu jde? O přechod z otroctví do svobody. Čím se pro nás křesťany odlišuje veliká noc (veliko-noce) ode všech … Pokračovat

KŘÍŽOVÁ CESTA ZA DUCHOVNÍM UZDRAVENÍM

Křížová cesta

V neděli 13. března jsme se vypravili ze Sokolova do Nejdku projít si tamní krásnou křížovou cestu. U každého ze čtrnácti zastavení jsme se modlili za naše duchovní uzdravení. Zazněla mimo jiné i tato modlitba: Ježíši, obětuji ti své utrpení a své pády. Jedině ty mě z nich můžeš skutečně pozvednout a uzdravit. Už tolikrát jsem padl, ale stále se zvedám, protože … Pokračovat