POSTNÍ DOPIS 2017

Na místě Kristově vás prosíme: dejte se smířit s Bohem! Hle, nyní je čas příhodný, nyní je čas spásy! (2. Korintským 5, 20b – 6, 2) Moji milí, ještě než vstoupíme do postní doby, která svým charakterem vybízí hlavně k rozjímání, sebezpytování a kajícnosti, čeká nás na konci února událost rázu spíše masopustního, radostného: výroční shromáždění naší sokolovské náboženské obce v neděli 26. … Pokračovat

VALENTÝNSKÁ PROMLUVA NA MOSTĚ LÁSKY

Husitský farář Lukáš Bujna promluvil na valentýnské akci Most lásky, pořádané Městským domem kultury v Sokolově. O svátku sv. Valentýna si mnoho lidí myslí, že byl teprve v nedávné době importován do našich končin z Ameriky a že tedy nemá u nás tradici. Dále pak slýcháme, že tento svátek má ryze komerční charakter a že jej slaví hlavně obchodníci. Vždyť v květinářstvích a … Pokračovat

VÁNOČNÍ DOPIS 2016

  „Ježíši, pamatuj na mne, až přijdeš do svého království.“Ježíš mu odpověděl: „Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji.“ (Lukášovo evangelium, 23. kapitola) Milí přátelé, pokoj vám! Stojíme na prahu adventu, doby zasvěcené duchovní přípravě na vánoční svátky. Samo vánoční evangelium o narození Spasitele Ježíše je ale pouhým preludiem evangelia velikonočního, kdy tentýž Spasitel, už ne betlémské dítě, … Pokračovat

POUŤ MILOSRDENSTVÍ V MIROVICÍCH

Ve svátek knížete Václava 28. září se v jihočeských Mirovicích uskutečnila Pouť milosrdenství, při níž byl slavnostně znovuotevřen husitský kostel a zasvěcen kostnickým mučedníkům Janu Husovi a Jeronýmu Pražskému. Pouti se zúčastnily asi tři stovky lidí, zastoupeny byly všechny diecéze Církve československé husitské v České republice. Pouť začala průvodem z náměstí ke kostelu. Bohoslužbu vedl biskupský sbor v čele s patriarchou Tomášem Buttou, který … Pokračovat

PODZIMNÍ DOPIS 2016

  Vy jste povoláni ke svobodě. Služte v lásce jedni druhým. (List Galatským) Moji milí, zdravím vás na začátku školního roku. Ani o prázdninách jsme nezaháleli. Přes léto pokračovala rekonstrukce fary v Sokolově. Díky Bohu se podařilo zavést bohoslužby naší církve ve dvou dalších domovech pro seniory (v Královském Poříčí a Horních Pochlovicích). Do sokolovského sboru si nachází cestu několik nových lidí, takže i … Pokračovat

ROZLOUČENÍ S CHEBSKOU FARÁŘKOU IRENOU HLAVÁČOVOU

V husitském kostele v Chebu jsme se 1. Září rozloučili s emeritní farářkou, sestrou Irenou Hlaváčovou. Zemřela 22. srpna ve věku 88 let. Děkujeme bratru patriarchovi Tomáši Buttovi, že nás na pohřbu oslovil osobní vzpomínkou na sestru farářku z doby, kdy byl v Chebu na vojně. Kasárna stávala přímo naproti kostelu. Přinášíme pohřební kázání bratra faráře Lukáše Bujny: Svým určením je člověk tvorem na cestě. … Pokračovat

SVATBA V KARLOVÝCH VARECH

21. srpna oddal bratr farář Lukáš svou rodnou sestru Kateřinu s panem Tomášem Kellerem. Přinášíme svatební kázání: Přeji vám mír v duši a radost ze slavnostního shromáždění v tomto krásném karlovarském husitském kostele apoštolů Petra a Pavla. Odhodlání jít dál životem společně se Tomáš a Kateřina rozhodli potvrdit nejen před lidmi, ale i před Bohem. Zároveň si k tomuto rozhodnutí přišli … Pokračovat

HUSOVSKÉ OSLAVY V HORAŽĎOVICÍCH

Ve svátek Mistra Jana Husa kázal bratr farář Lukáš při pobožnosti pod širým nebem v Horažďovicích, kam přijel na pozvání bratra jáhna Samuela Vašína. Zásluhou bratra Samuela vznikl v horažďovickém farním domě nízkoprahový klub pro mládež, který byl na Husův svátek oficiálně otevřen. Mezi přednášejícími na husovských oslavách byl i bratr Martin Chadima, teolog, pedagog a farář z Přelouče, autor knihy o Jeronýmovi … Pokračovat