LETOŠNÍ VELIKONOCE BYLY POŽEHNANÉ

Velikonoční svátky Kristovy oběti a Kristova vzkříšení představují oslavu těch nejdůležitějších událostí, které se v dějinách lidstva udály. Je proto jasné, že i v naší husitské církvi věnujeme velikonočním svátkům náležitou pozornost. Na Květnou neděli jsme si připomněli Ježíšův vjezd do Jeruzaléma. Součástí bohoslužby bylo žehnání kočiček (ratolestí). Na tuto neděli, kterou se otevřel Svatý týden (zvaný také Pašijový týden), byla u … Pokračovat

POSTNÍ DOPIS 2017

Na místě Kristově vás prosíme: dejte se smířit s Bohem! Hle, nyní je čas příhodný, nyní je čas spásy! (2. Korintským 5, 20b – 6, 2) Moji milí, ještě než vstoupíme do postní doby, která svým charakterem vybízí hlavně k rozjímání, sebezpytování a kajícnosti, čeká nás na konci února událost rázu spíše masopustního, radostného: výroční shromáždění naší sokolovské náboženské obce v neděli 26. … Pokračovat

VALENTÝNSKÁ PROMLUVA NA MOSTĚ LÁSKY

Husitský farář Lukáš Bujna promluvil na valentýnské akci Most lásky, pořádané Městským domem kultury v Sokolově. O svátku sv. Valentýna si mnoho lidí myslí, že byl teprve v nedávné době importován do našich končin z Ameriky a že tedy nemá u nás tradici. Dále pak slýcháme, že tento svátek má ryze komerční charakter a že jej slaví hlavně obchodníci. Vždyť v květinářstvích a … Pokračovat

VÁNOČNÍ DOPIS 2016

  „Ježíši, pamatuj na mne, až přijdeš do svého království.“Ježíš mu odpověděl: „Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji.“ (Lukášovo evangelium, 23. kapitola) Milí přátelé, pokoj vám! Stojíme na prahu adventu, doby zasvěcené duchovní přípravě na vánoční svátky. Samo vánoční evangelium o narození Spasitele Ježíše je ale pouhým preludiem evangelia velikonočního, kdy tentýž Spasitel, už ne betlémské dítě, … Pokračovat

POUŤ MILOSRDENSTVÍ V MIROVICÍCH

Ve svátek knížete Václava 28. září se v jihočeských Mirovicích uskutečnila Pouť milosrdenství, při níž byl slavnostně znovuotevřen husitský kostel a zasvěcen kostnickým mučedníkům Janu Husovi a Jeronýmu Pražskému. Pouti se zúčastnily asi tři stovky lidí, zastoupeny byly všechny diecéze Církve československé husitské v České republice. Pouť začala průvodem z náměstí ke kostelu. Bohoslužbu vedl biskupský sbor v čele s patriarchou Tomášem Buttou, který … Pokračovat

PODZIMNÍ DOPIS 2016

  Vy jste povoláni ke svobodě. Služte v lásce jedni druhým. (List Galatským) Moji milí, zdravím vás na začátku školního roku. Ani o prázdninách jsme nezaháleli. Přes léto pokračovala rekonstrukce fary v Sokolově. Díky Bohu se podařilo zavést bohoslužby naší církve ve dvou dalších domovech pro seniory (v Královském Poříčí a Horních Pochlovicích). Do sokolovského sboru si nachází cestu několik nových lidí, takže i … Pokračovat

ROZLOUČENÍ S CHEBSKOU FARÁŘKOU IRENOU HLAVÁČOVOU

V husitském kostele v Chebu jsme se 1. Září rozloučili s emeritní farářkou, sestrou Irenou Hlaváčovou. Zemřela 22. srpna ve věku 88 let. Děkujeme bratru patriarchovi Tomáši Buttovi, že nás na pohřbu oslovil osobní vzpomínkou na sestru farářku z doby, kdy byl v Chebu na vojně. Kasárna stávala přímo naproti kostelu. Přinášíme pohřební kázání bratra faráře Lukáše Bujny: Svým určením je člověk tvorem na cestě. … Pokračovat

SVATBA V KARLOVÝCH VARECH

21. srpna oddal bratr farář Lukáš svou rodnou sestru Kateřinu s panem Tomášem Kellerem. Přinášíme svatební kázání: Přeji vám mír v duši a radost ze slavnostního shromáždění v tomto krásném karlovarském husitském kostele apoštolů Petra a Pavla. Odhodlání jít dál životem společně se Tomáš a Kateřina rozhodli potvrdit nejen před lidmi, ale i před Bohem. Zároveň si k tomuto rozhodnutí přišli … Pokračovat