KŘTINY V CHEBU

Dnešní biblické texty k nám promlouvají o hledání. Bůh se prochází rajskou zahradou a hledá prvního člověka: „Kde jsi?“ Adam se před ním skrývá. Příbuzní hledají Ježíše a chtějí se s ním setkat. Stojí venku, mimo, nenaslouchají Ježíšovým slovům. Očekávají, že přijde za nimi. Ale on zůstává mezi učedníky a nazývá je svými bratry a sestrami, činícími Boží vůli. Lidé … Pokračovat

NOC KOSTELŮ V SOKOLOVĚ

Husův sbor v Sokolově se opět zapojil do akce Noc kostelů, která letos slavila 10. výročí. Pro návštěvníky jsme připravili besedu s novinářem a cestovatelem Vladislavem Podrackým o Indii a Himálajích. Poutavé vyprávění doplnily fotografie a videa z cest. Díky obětavým farníkům jsme návštěvníkům mohli nabídnout i bohaté občerstvení, takže Noc kostelů nabídla nejen kulturní, ale i kulinářský zážitek. Vladislav … Pokračovat

PIETNÍ AKT V KYNŠPERKU

Čtení z Páté knihy Mojžíšovy: „Hleď, předložil jsem ti dnes život a dobro, i smrt a zlo. Když ti dnes přikazuji, abys miloval Hospodina, svého Boha, chodil po jeho cestách a dbal na jeho přikázání, pak budeš žít a rozmnožíš se. Hospodin, tvůj Bůh, ti bude žehnat. Jestliže se však tvé srdce odvrátí a nebudeš poslouchat, ale dáš se svést … Pokračovat

ZAŽÍT SPOLEČENSTVÍ

Ve sboru Kristova kříže v Plzni se 26. a 27. dubna sešla synoda duchovních a diecézní shromáždění Plzeňské diecéze Církve československé husitské. Úvodní pobožností na synodě posloužila tachovská farářka Zuzana Kalenská spolu s horažďovickým jáhnem Samuelem Vašínem. Váženým hostem synody byl patriarcha Tomáš Butta, který představil návrh poselství k 100. výročí vzniku československé republiky. Duchovenský sbor ocenil, že poselství se drží Kristova evangelia … Pokračovat

VELIKONOCE NA ZRENOVOVANÉ FAŘE

  V postní době – a ještě ve Svatém týdnu – proběhla renovace interiéru fary v Sokolově. Farní salónek a kaple dostaly novou výmalbu a novou podlahu. Tyto práce byly spojeny s velkým jarním úklidem a celkovým zvelebením prostor, v nichž se Sokolovští scházejí k bohoslužbám, večerním chválám, besedám a dalším aktivitám. Velikonoční svátky pak mohli oslavit v důstojnějším a estetičtějším … Pokračovat

VELIKONOČNÍ DOPIS 2018

Byly to naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen. Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni. Hospodinovou vůlí bylo zkrušit ho nemocí, aby položil svůj život v oběť za vinu. (z proroctví Izaiášových) Moji … Pokračovat

CHVÁLA JEDNODUCHOSTI

kázání faráře Lukáše Bujny na text Markova evangelia 1, 29-39 Začteme-li se do Ježíšových příběhů, jak je vypravují čtyři evangelisté, jistě nás zaujme, jakými činnostmi se rabbi z Nazareta zabývá. Především – jde mezi lidi s dobrou zprávou, s radostným poselstvím. Při křtu Bůh Otec sdělil Ježíšovi: „Ty jsi můj milovaný Syn!“ To je poselství, které potřebujeme slyšet úplně všichni: jsme milovaní, … Pokračovat

POSTNÍ DOPIS 2018

Rozpomeň se, odkud jsi klesl, navrať se a jednej jako dřív. Ne-li, přijdu na tebe a pohnu tvým svícnem z jeho místa, jestliže se neobrátíš. (Zjevení sv. Jana, 2. kapitola) Moji milí, stalo se zvykem již i v našich končinách, slavit 14. únor jako svátek lásky, neboť tohoto dne si církev připomíná památku sv. Valentýna, biskupa, který podle zbožných legend tajně oddával … Pokračovat

SLOVO BISKUPA K PREZIDENTSKÝM VOLBÁM

Nejsem ústavní právník ani politolog, ale kněz, který by měl přece jen víc ukazovat k Božímu království. Jsem ale i občanem této země, a proto bych se rád rozdělil alespoň o několik myšlenek, které v souvislosti s prezidentskou volbou vnímám jako podstatné. Persona prezidenta je v mých očích nedílnou součástí neustálé obnovy a budování státu. Je to člověk, který na … Pokračovat

VÁNOČNÍ DOPIS 2017

Sestry a bratři, přátelé a příznivci! Ohlížím se za uplynulým rokem 2017. Co se událo v naší sokolovské husitské farnosti? Nebylo toho málo, byl to rok nabitý událostmi. Podařilo se zrekonstruovat a pronajmout byt ve 2. patře farního domu a nově zařídit farní kuchyňku v přízemí. Oslavili jsme 70. výročí vzniku sboru, přijel mezi nás i bratr patriarcha Tomáš Butta. Více … Pokračovat