PODZIMNÍ DOPIS 2018

Jsem tady. Vždycky jsem byl a vždycky budu. I pro tebe. Jsem v zemi, po které chodíš. Jsem v nebi, k němuž vzhlížíš. Jsem ve vzduchu, který dýcháš, ve vodě, kterou piješ, ve slovech, která slyšíš, v dotecích, které cítíš. Jsem s tebou ve zkouškách, jimiž procházíš. JÁ JSEM. Slovo biskupa k svolání mimořádného Vikariátního a Diecézního shromáždění Vážené sestry, vážení … Pokračovat

FARNÍ VÝLET NA HARTENBERG

V sokolovské náboženské obci je už několik let zvykem uspořádat v létě farní výlet. V sobotu 25. srpna jsme se vypravili na hrad Hartenberg v obci Hřebeny. V nedávno obnovené hradní kapli jsme oslavili poutní bohoslužbu spojenou se křtinami malé sestry Elišky. Připomněli jsme si také památku apoštola Bartoloměje, který má svátek 24. srpna. Před bohoslužbou poprchávalo, během ní se … Pokračovat

PIETA K VÝROČÍ SRPNA 1968

Občanská společnost a církve v Sokolově si 21. srpna připomněly 50. výročí okupace Československa. Při pietním aktu zazněly stále aktuální písně Karla Kryla, promluvil katolický farář Petr Bauchner, bývalý disident Tomáš Kábrt a kandidát na senátora Miroslav Balatka. Při ekumenické bohoslužbě v kostele sv. Jakuba kázal husitský farář Lukáš Bujna a evangelický kazatel Pavel Knorek hrál na kytaru. Mimo jiné … Pokračovat

OBNOVA SRDCE V ŽELIVSKÉM KLÁŠTEŘE

Letní duchovní obnovy, pořádané Plzeňskou diecézí CČSH, se letos konaly tak trochu netradičně v želivském premonstrátském klášteře. Desítce účastníků nabídl klášter jak ubytování, tak i zázemí ke společnému sdílení. O duchovní program se starali bratři Filip a Lukáš. Každý z účastníků si vylosoval své téma, které ho během obnov provázelo a nad nímž rozjímal během dopoledního ztišení. Témata jsme rozvíjeli … Pokračovat

SVÁTEK PETRA A PAVLA V SOKOLOVĚ

Den zasvěcený dvěma velkým apoštolům jsme v Sokolově oslavili bohoslužbou, při níž bratr biskup Filip udělil svátost biřmování. Jde o svátost křesťanské dospělosti, kdy se pokřtěnému věřícímu dostává darů Ducha Svatého k uvědomělému následování Krista. Štastnou biřmovankou byla sestra Pavlína, které šel za kmotra místní farář Lukáš. Bohoslužby se zúčastnily dvě desítky věřících. Přisluhoval jindřichohradecký jáhen Martin. Sestra Pavlína při … Pokračovat

PRÁZDNINOVÝ DOPIS 2018

Všechny prosím, abyste vytrvale stáli v Boží pravdě. (z Husova posledního listu z Kostnice) Moji milí, po krásném svátku Nejsvětějšího srdce Páně vám píšu, co je nového. Ve sboru v Sokolově se jedna dospělá sestra připravuje na křest, chystáme také křtiny tří dětí. Sokolovský farní dům prošel renovací interiéru, ještě v červnu bude vymalována kuchyňka a v červenci budou provedeny … Pokračovat

KŘTINY V CHEBU

Dnešní biblické texty k nám promlouvají o hledání. Bůh se prochází rajskou zahradou a hledá prvního člověka: „Kde jsi?“ Adam se před ním skrývá. Příbuzní hledají Ježíše a chtějí se s ním setkat. Stojí venku, mimo, nenaslouchají Ježíšovým slovům. Očekávají, že přijde za nimi. Ale on zůstává mezi učedníky a nazývá je svými bratry a sestrami, činícími Boží vůli. Lidé … Pokračovat

NOC KOSTELŮ V SOKOLOVĚ

Husův sbor v Sokolově se opět zapojil do akce Noc kostelů, která letos slavila 10. výročí. Pro návštěvníky jsme připravili besedu s novinářem a cestovatelem Vladislavem Podrackým o Indii a Himálajích. Poutavé vyprávění doplnily fotografie a videa z cest. Díky obětavým farníkům jsme návštěvníkům mohli nabídnout i bohaté občerstvení, takže Noc kostelů nabídla nejen kulturní, ale i kulinářský zážitek. Vladislav … Pokračovat

PIETNÍ AKT V KYNŠPERKU

Čtení z Páté knihy Mojžíšovy: „Hleď, předložil jsem ti dnes život a dobro, i smrt a zlo. Když ti dnes přikazuji, abys miloval Hospodina, svého Boha, chodil po jeho cestách a dbal na jeho přikázání, pak budeš žít a rozmnožíš se. Hospodin, tvůj Bůh, ti bude žehnat. Jestliže se však tvé srdce odvrátí a nebudeš poslouchat, ale dáš se svést … Pokračovat

ZAŽÍT SPOLEČENSTVÍ

Ve sboru Kristova kříže v Plzni se 26. a 27. dubna sešla synoda duchovních a diecézní shromáždění Plzeňské diecéze Církve československé husitské. Úvodní pobožností na synodě posloužila tachovská farářka Zuzana Kalenská spolu s horažďovickým jáhnem Samuelem Vašínem. Váženým hostem synody byl patriarcha Tomáš Butta, který představil návrh poselství k 100. výročí vzniku československé republiky. Duchovenský sbor ocenil, že poselství se drží Kristova evangelia … Pokračovat