ADVENT PLNÝ DIVŮ

Letošní advent v sokolovské náboženské obci nezačal právě šťastně. Tísnily nás starosti rázu hospodářského. Složenky chodily jedna za druhou. Nakonec všecko dopadlo dobře, mimo jiné i díky obětavosti členů farnosti. Vánoce jsou přede dveřmi a my děkujeme Pánu Bohu, že ty nejhorší starosti jsou pryč! Znovu se ukázalo, jak dobrý pastýř Ježíš miluje své stádečko, které si opatruje na Sokolovsku.  O … Pokračovat

POŽEHNANÝ VÍKEND V SOKOLOVĚ

V sobotu 20. dubna zavítal do sokolovské náboženské obce cestovatel a kazatel při diecézní radě bratr Samuel Vašín. Vyprávěl o své pouti do Santiaga de Compostely ve Španělsku. Mimo jiné pěšky zdolal Pyreneje. Vyprávění doprovodil promítáním fotografií z cesty. Bratr Samuel uvedl, že pouť přivádí člověka k poznání, že celý jeho život je cestou do Božího království. Besedu ukončil bratr farář Lukáš večerní … Pokračovat