MISIE NA VŘESOVÉ

V neděli 23. března se po zhruba tříměsíčním vyjednávání podařilo uskutečnit první misijní bohoslužbu v bývalém kinosále v budově obecního úřadu na Vřesové. Kázalo se o návratu marnotratného syna (Lk 15, 11-32). Poděkování patří panu starostovi M. Fialovi, který tento prostor pro bohoslužbu zpřístupnil. Myšlenka konat misii na Vřesové se zrodila poté, co se do této obce přestěhoval náš farník Jiří Rada, který … Pokračovat

VIKARIÁTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ V PLZNI

V sobotu 22. března se v Tuháčkově síni ve sboru Plzeň-Západ sešly dvě desítky duchovních a laických delegátů z náboženských obcí plzeňsko-karlovarského vikariátu. Svátostí Večeře Páně a kázáním na téma návrat marnotratného syna (Lk 15, 21-24) posloužil vikář Lukáš Bujna. Přítomné pak pozdravil plzeňský biskup Filip Štojdl a připomněl, že na dubnovém diecézním shromáždění budeme společně řešit, jak smysluplně naložit s finančními náhradami, které … Pokračovat

OHLEDNUTÍ ZA DUCHOVNÍ OBNOVOU

Ve dnech 5. – 8. března se v penzionu Husita v Železné Rudě na Šumavě uskutečnila postní duchovní obnova (cvičení, exercicie). Zúčastnilo se 14 duchovních i laiků z plzeňské a pražské diecéze naší církve. Vzácnými hosty byli kněz Petr Vopálka a jáhen Tibor Brečka, oba z náboženské obce Tuchoměřice. O pohoštění účastníků se starala Miluše Štojdlová, farářka z Písku. Program duchovní obnovy se skládal z bohoslužeb, … Pokračovat

KRYM A SUDETY

Jako občan, kterému není lhostejné dění v okolním světě, a jako křesťan, který solidarizuje se všemi, kdo trpí v nejrůznějších konfliktech, jsem se v neděli 2. března zúčastnil demonstrace Ukrajinců před konzulátem Ruské federace v Karlových Varech. Lidé protestovali proti akci ruské armády na Krymu. V 90. letech Rusko válčilo v Čečensku, před několika roky v Gruzii, nyní na Ukrajině. Ruský medvěd si vykračuje směrem na západ. … Pokračovat

POPELEČNÍ STŘEDA – ZAČÁTEK POSTNÍ DOBY

liturgie s úkonem kajícnosti a svátostí smíření v Husově sboru 5. března od 17.00 SMYSL OBŘADU POPELEČNÍ STŘEDY Setkal jsem se loni s názorem, že obřad Popelce sklouzává až k modlářství. Prý tu dochází k nadřazení lidské tradice nad Boží slovo. Jako autor bohoslužebného formuláře, podle něhož se příslušný obřad provádí, musím s tímto názorem polemizovat. Nerozumím dobře, co se může na symbolice popela při … Pokračovat

POSTNÍ DOPIS 2014

Všechno je vaše, ať svět nebo život nebo smrt, přítomnost nebo budoucnost, všechno je vaše, vy však jste Kristovi a Kristus je Boží. (1. Korintských 3, 21-23)   Moji milí, u nás ve střední Evropě jsme prožili mírnou zimu, v severní Americe byli naopak zasypáni přívaly sněhu a sužováni mrazem. V českých zemích panuje relativní klid, máme novou vládu, hospodářství se prý … Pokračovat

OHLÉDNUTÍ ZA HUDEBNĚ-POETICKÝM VEČEREM

14. února, ve svátek sv. Valentýna, čili na den zamilovaných, se v rámci Národního týdne manželství uskutečnil v čítárně na zámečku v Sokolově hudebně-poetický večer, při němž se za doprovodu klasické kytary přednášelo z Písně písní. Recitátoři si zvolili překlad Viktora Fischla, nedávno zesnulého českého spisovatele židovského původu, který po druhé světové válce odešel do Izraele a který se cítil doma jak v češtině, tak i … Pokračovat

OHLÉDNUTÍ ZA EUCHARISTICKOU KONFERENCÍ

24. ledna se v Tuháčkově síni ve sboru Plzeň-Západ uskutečnila pod záštitou plzeňského biskupa Filipa Štojdla eucharistická konference. Loňský první rok Sedmiletí duchovní obnovy církve byl totiž věnován významu svátosti Večeře Páně pro náš křesťanský život. Za Církev československou husitskou přednášeli patriarcha Tomáš Butta (eucharistická spiritualita v textech duchovních písní) a doktor Martin Chadima (eucharistie v učení Mistra Jana Husa). Za starokatolickou církev … Pokračovat