MALÉ ÚVAHY O SVOBODĚ VYZNÁNÍ

I. Policie zasáhla v Islámské nadaci v Praze, a to během páteční modlitby, která je pro muslimy stejně podstatná jako pro křesťany účast na nedělní bohoslužbě. Pokud se neprokáže, že na místě byly přítomny osoby důvodně podezřelé z páchání závažné trestné činnosti (v médiích se spekuluje o podpoře antisemitismu a rasismu), pak se tato policejní akce zdá být porušením svobody vyznání. Přitom podle … Pokračovat

SKRYTÝ PŮVAB CÍRKVE

V neděli 27. dubna navštívil naší sokolovskou farnost vzácný a milý host – bratr Filip Štojdl, biskup plzeňský. Při slavnostní bohoslužbě posloužil svátostí biřmování (udělení pečeti darů Ducha Svatého) nedávno pokřtěné sestře Kateřině Nývltové. Rádi jsme přivítali i emeritní sestru farářku Miladu Chmelíkovou z Klatov, jejíž životní příběh je opravdovým svědectvím křesťanské obětavosti. Po bohoslužbě následovalo výroční shromáždění sokolovské náboženské obce, při … Pokračovat

VELIKONOČNÍ TAJEMSTVÍ

O vigilii (noční bohoslužbě) Hodu Božího velikonočního v sobotu 19. dubna přijala svátost křtu sestra Kateřina Nývltová z Lokte. Jsme vděční Pánu Ježíši Kristu, že jí udělil nový život z křestní vody a z moci Ducha Svatého. Vítáme ji v rodině Božích dětí a vyprošujeme jí, aby se na ní v plnosti naplnilo tajemství víry, do něhož křtem vstoupila: „I vy počítejte se tím, že jste … Pokračovat

KŘÍŽOVÁ CESTA V NEJDKU

  V pátek 11. dubna, týden před Velkým pátkem, v čase vrcholícího postu, devět sokolovských husitů navštívilo křížovou cestu v lese nad Nejdkem na kopci zvaném Kreuzberg (Křižový vrch) U čtrnácti zastavení jsme rozjímali nad utrpením našeho Pána Ježíše pomocí textů, které před více než sto lety sepsal vlastenecký kněz František Bernard Vaněk (†1943 v koncentračním táboře Dachau). U dvanáctého zastavení, na němž je vyobrazena … Pokračovat

VZPOMÍNKA NA SESTRU LUDMILU

V sobotu 6. dubna jsme se v kapli Husova sboru v Sokolově rozloučili s dlouholetou věrnou farnicí sestrou Ludmilou Kocmichovou, kterou si Pán v březnu povolal na věčnost  ve věku požehnaných 92 let. Až do úrazu, který ji postihl v roce 2009, pravidelně chodila na nedělní bohoslužby a účastnila se i dalších aktivit, jako například výletu na Lesní pobožnost do Karlových Varů v roce 2006. Na fotografii … Pokračovat

CO KŘESŤANÉ SLAVÍ O VELIKONOCÍCH?

Protože se z obecného povědomí vytrácí křesťanský charakter Velikonoc, pokusím se vám stručně nastínit původní obsah těchto krásných svátků, i když doufám, že právě ve vašem povědomí jejich křesťanský význam zůstal zachován. Nicméně – opakování je matkou moudrosti. Křesťanská moudrost čerpá ty nejcennější poklady ze studnice víry, jejíž úžasná tajemství jsou Božím působením při velikonočních bohoslužbách zpřítomňována a zpřístupňována našim duším. … Pokračovat

VELIKONOČNÍ DOPIS 2014

Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. (Exodus 20, 8) Moji milí, kéž si vás všechny povede sám Duch našeho ukřižovaného a vzkříšeného Pána, abyste Velikonoce opravdově prožili jako sváteční čas, abyste dokázali zastavit své kroky pod golgotským křížem a obrátit zrak vzhůru, ke dřevu, na němž i za vás trpěl Spasitel světa. Kéž stanete v němém úžasu před … Pokračovat