PŘIPOMÍNKA PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY V SOKOLOVĚ

V pátek 27. června se slavil svátek Nejsvětějšího srdce Ježíšova. Právě v tento sváteční den se sešli věřící a duchovní tří sokolovských církví (katolické, husitské a baptistické) i s laickou veřejností a zástupci města na pietním aktu před pomníkem padlých turnerů v parku u bazénu. Kázal bratr farář Lukáš Bujna: Výrok Panovníka, Hospodina zástupů: Tvá vlastní zloba tě ztrestá, tvé odvrácení se ti vymstí. … Pokračovat

MÁ CÍRKEV CO NABÍDNOUT ŠKOLE?

V květnu a červnu přednášel bratr farář na Střední zdravotnické škole v Karlových Varech o nebezpečí sekt. Vysvětlil studentům, co je to náboženství, co je církev, co je sekta a stručně popsal nejznámější sekty, které působí i na území České republiky. Zároveň bratr farář pomohl zorganizovat na téže střední škole besedu s osmaosmdesátiletým Jaroslavem Makrotem, pamětníkem druhé světové války a příslušníkem naší sokolovské … Pokračovat

SVATODUŠNÍ NEDĚLE NA VŘESOVÉ

Na svatodušní neděli 8. června jsme se opět vypravili na misii na Vřesovou. Oslovili jsme duo místních romských muzikantů, kteří na bohoslužbu přišli i se svými rodinami. Nemocným se dostalo útěchy a posily ve svátosti pomazání. Olej symbolizuje uzdravující působení Ducha Svatého. Bratr farář se v kázání na text ze Skutků apoštolských 2, 1-11 inspiroval nedávným zemětřesením: Moji milí, jak … Pokračovat