BETLÉMSKÉ SVĚTLO A ZPĚV KOLED

  V sobotu 20. prosince do Sokolova opět přijel sbor karlovarského Divadla dětí pod vedením Libora Baláka, aby nám v čase vrcholícího adventu zazpívali známé i méně známé koledy. Letos toto již tradiční adventní setkání získalo ještě slavnostnější ráz, neboť přijel bratr biskup Filip Štojdl, aby naši zrekonstruovanou kapli posvětil a posloužil nám Božím slovem. Biskup Filip také požehnal betlémské světlo, které … Pokračovat

ADVENT JAKO ČAS DUCHOVNÍ OBNOVY

Ve dnech 1. až 4. prosince se pod vedením bratra biskupa Filipa Štojdla konaly již tradiční adventní duchovní obnovy v domě Husita v Železné Rudě. Za sokolovskou farnost se obnov zúčastnil bratr farář Lukáš Bujna. Obnovy začaly slavnostní bohoslužbou, v jejímž rámci přijal bratr Samuel Vašín svátost biřmování a následně jáhenské svěcení. Bratra Lukáše si Samuel vybral za svého biřmovacího kmotra. Na … Pokračovat