ŽIVOT VE SKRYTOSTI JAKO TÉMA DUCHOVNÍ OBNOVY

Ve dnech 18. – 21. února se pod vedením bratra biskupa Filipa konaly již tradiční postní duchovní cvičení v Železné Rudě, jichž se zúčastnila i trojice husitů ze Sokolova. Duchovní cvičení začala kajícnou bohoslužbou Popeleční středy a v následujících dnech pokračovala večerními bohoslužbami s večeří Páně, pobožnostmi křížové cesty, přednáškami, rozhovory, tichým rozjímáním i udílením svátostí smíření a pomazání nemocných. Jako hlavní … Pokračovat

POSTNÍ DOPIS 2015

Na místě Kristově vás prosíme: dejte se smířit s Bohem! Napomínáme vás, abyste milost Boží nepřijímali nadarmo, vždyť je psáno: „V čas příhodný jsem tě vyslyšel, v den spásy jsem ti přispěl na pomoc.“ Hle, nyní je čas příhodný, nyní je den spásy! (2. list Korintským 5, 20 – 6, 2) Moji milí, blíží se čas, který bude obzvláště příhodný k tomu, abychom … Pokračovat

ZÁSNUBY NA KRÁSENSKÉ ROZHLEDNĚ

V sobotu 7. února při západu slunce (a mrazu a větru) se na vrcholu krásenské rozhledny zasnoubili sestra Kateřina Lucie Nývltová, členka naší sokolovské farnosti, a pan Ondřej Čavojský z Horního Slavkova. Oblékli se na to do půvabných historických kostýmů. Zásnubní obřad vedl bratr biskup Filip Štojdl. Snoubenci dali veřejně najevo před svými nejbližšími, že to se svým vztahem myslí vážně a že … Pokračovat