SVATODUŠNÍ DOPIS 2015

  Vyliji svého ducha na každé tělo. (Prorok Jóel, 3. kap) Moji milí, před námi jsou Svatodušní svátky. Právě v den, kdy si budeme připomínat vylití Ducha Svatého na Ježíšovy učedníky o jeruzalémských Letnicích, se nám všem nabízí jedinečná příležitost znovu si uvědomit, jaký je cíl křesťanského života. Je to dobře ukryté tajemství, o kterém se kupodivu ani v církvi příliš nemluví. … Pokračovat