VEČER NA PAMÁTKU MISTRA JANA HUSA V SOKOLOVSKÉM KLÁŠTEŘE

  V pátek 12. června, ve svátek zasvěcený Nejsvětějšímu Srdci Páně, se v sokolovském klášteře sv. Antonína Paduánského sešlo asi šest desítek lidí, aby uctilo památku Mistra Jana Husa, od jehož upálení v Kostnici uplyne letos rovných 600 let. Husovskou akci v klášteře uspořádalo ekumenické společenství sokolovských církví a město Sokolov, jehož starosta, pan Picka, také spolu s husitským farářem Lukášem Bujnou akci zahájil krátkým … Pokračovat

KŘEST, BIŘMOVÁNÍ A DARY DUCHA SVATÉHO

O svatodušní neděli 24. května jsme v naší sokolovské farnosti prožili požehnané chvíle. Svátost křtu přijaly sestry Alena Anna a Eva Michaela. Bratr farář Lukáš použil ke křtu také několik kapek vody z řeky Jordánu. Nově pokřtěným sestrám pak bratr biskup Filip vyprosil dary Ducha Svatého ve svátosti biřmování. Své zasvěcení sestry Alena a Eva dovršily prvním svatým přijímáním Kristova těla a … Pokračovat