KRISTOVO SVĚTLO MEZI NÁMI

  Letošní Velikonoce jsme prožili opravdu intenzivně. Nejprve na Zelený čtvrtek ráno zamířil bratr farář Lukáš do Plzně, aby tam při liturgii vedené bratrem biskupem Filipem obnovil svůj kněžský slib. Téhož dne jsme v Sokolově oslavili bohoslužbu na památku ustanovení svátosti večeře Páně při Ježíšově poslední večeři s učedníky. Součástí této liturgie bylo mytí nohou po Ježíšově vzoru. Po bohoslužbě následovaly … Pokračovat

VELIKONOČNÍ DOPIS 2016

Proč hledáte živého mezi mrtvými? Není zde, byl vzkříšen. (Lukášovo evangelium 24, 1-12) Moji milí, přijměte pozvání na velikonoční bohoslužby i výroční shromáždění našich dvou náboženských obcí v Chebu a Sokolově. Hebrejsky se Velikonoce nazývají Pesach, řecky Pascha, česky Přejití. O jaký přechod tu jde? O přechod z otroctví do svobody. Čím se pro nás křesťany odlišuje veliká noc (veliko-noce) ode všech … Pokračovat

KŘÍŽOVÁ CESTA ZA DUCHOVNÍM UZDRAVENÍM

V neděli 13. března jsme se vypravili ze Sokolova do Nejdku projít si tamní krásnou křížovou cestu. U každého ze čtrnácti zastavení jsme se modlili za naše duchovní uzdravení. Zazněla mimo jiné i tato modlitba: Ježíši, obětuji ti své utrpení a své pády. Jedině ty mě z nich můžeš skutečně pozvednout a uzdravit. Už tolikrát jsem padl, ale stále se zvedám, protože … Pokračovat