SVATODUŠNÍ DOPIS 2016

  Duch Páně naplňuje celý svět, Duch, který zkoumá i hlubiny Boží. (Moudrost 1, 7) Moji milí, zdravím vás na počátku máje, měsíce zasvěceného lásce a v církevní tradici také úctě k Marii, matce Ježíšově. Zvláště v máji si můžeme připomínat, že láska je podstatou Kristova evangelia. Vždyť co jiného je evangelium než radostné poselství o Boží lásce k člověku? Ježíš je ztělesněním této … Pokračovat