VELIKONOČNÍ DOPIS 2018

Byly to naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen. Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni. Hospodinovou vůlí bylo zkrušit ho nemocí, aby položil svůj život v oběť za vinu. (z proroctví Izaiášových) Moji … Pokračovat

CHVÁLA JEDNODUCHOSTI

kázání faráře Lukáše Bujny na text Markova evangelia 1, 29-39 Začteme-li se do Ježíšových příběhů, jak je vypravují čtyři evangelisté, jistě nás zaujme, jakými činnostmi se rabbi z Nazareta zabývá. Především – jde mezi lidi s dobrou zprávou, s radostným poselstvím. Při křtu Bůh Otec sdělil Ježíšovi: „Ty jsi můj milovaný Syn!“ To je poselství, které potřebujeme slyšet úplně všichni: jsme milovaní, … Pokračovat