PRÁZDNINOVÝ DOPIS 2018

Všechny prosím, abyste vytrvale stáli v Boží pravdě. (z Husova posledního listu z Kostnice) Moji milí, po krásném svátku Nejsvětějšího srdce Páně vám píšu, co je nového. Ve sboru v Sokolově se jedna dospělá sestra připravuje na křest, chystáme také křtiny tří dětí. Sokolovský farní dům prošel renovací interiéru, ještě v červnu bude vymalována kuchyňka a v červenci budou provedeny … Pokračovat

KŘTINY V CHEBU

Dnešní biblické texty k nám promlouvají o hledání. Bůh se prochází rajskou zahradou a hledá prvního člověka: „Kde jsi?“ Adam se před ním skrývá. Příbuzní hledají Ježíše a chtějí se s ním setkat. Stojí venku, mimo, nenaslouchají Ježíšovým slovům. Očekávají, že přijde za nimi. Ale on zůstává mezi učedníky a nazývá je svými bratry a sestrami, činícími Boží vůli. Lidé … Pokračovat

NOC KOSTELŮ V SOKOLOVĚ

Husův sbor v Sokolově se opět zapojil do akce Noc kostelů, která letos slavila 10. výročí. Pro návštěvníky jsme připravili besedu s novinářem a cestovatelem Vladislavem Podrackým o Indii a Himálajích. Poutavé vyprávění doplnily fotografie a videa z cest. Díky obětavým farníkům jsme návštěvníkům mohli nabídnout i bohaté občerstvení, takže Noc kostelů nabídla nejen kulturní, ale i kulinářský zážitek. Vladislav … Pokračovat

PIETNÍ AKT V KYNŠPERKU

Čtení z Páté knihy Mojžíšovy: „Hleď, předložil jsem ti dnes život a dobro, i smrt a zlo. Když ti dnes přikazuji, abys miloval Hospodina, svého Boha, chodil po jeho cestách a dbal na jeho přikázání, pak budeš žít a rozmnožíš se. Hospodin, tvůj Bůh, ti bude žehnat. Jestliže se však tvé srdce odvrátí a nebudeš poslouchat, ale dáš se svést … Pokračovat