SVÁTEK PETRA A PAVLA V SOKOLOVĚ

Den zasvěcený dvěma velkým apoštolům jsme v Sokolově oslavili bohoslužbou, při níž bratr biskup Filip udělil svátost biřmování. Jde o svátost křesťanské dospělosti, kdy se pokřtěnému věřícímu dostává darů Ducha Svatého k uvědomělému následování Krista. Štastnou biřmovankou byla sestra Pavlína, které šel za kmotra místní farář Lukáš. Bohoslužby se zúčastnily dvě desítky věřících. Přisluhoval jindřichohradecký jáhen Martin. Sestra Pavlína při … Pokračovat