FARNÍ VÝLET NA HARTENBERG

V sokolovské náboženské obci je už několik let zvykem uspořádat v létě farní výlet. V sobotu 25. srpna jsme se vypravili na hrad Hartenberg v obci Hřebeny. V nedávno obnovené hradní kapli jsme oslavili poutní bohoslužbu spojenou se křtinami malé sestry Elišky. Připomněli jsme si také památku apoštola Bartoloměje, který má svátek 24. srpna. Před bohoslužbou poprchávalo, během ní se … Pokračovat

PIETA K VÝROČÍ SRPNA 1968

Občanská společnost a církve v Sokolově si 21. srpna připomněly 50. výročí okupace Československa. Při pietním aktu zazněly stále aktuální písně Karla Kryla, promluvil katolický farář Petr Bauchner, bývalý disident Tomáš Kábrt a kandidát na senátora Miroslav Balatka. Při ekumenické bohoslužbě v kostele sv. Jakuba kázal husitský farář Lukáš Bujna a evangelický kazatel Pavel Knorek hrál na kytaru. Mimo jiné … Pokračovat

OBNOVA SRDCE V ŽELIVSKÉM KLÁŠTEŘE

Letní duchovní obnovy, pořádané Plzeňskou diecézí CČSH, se letos konaly tak trochu netradičně v želivském premonstrátském klášteře. Desítce účastníků nabídl klášter jak ubytování, tak i zázemí ke společnému sdílení. O duchovní program se starali bratři Filip a Lukáš. Každý z účastníků si vylosoval své téma, které ho během obnov provázelo a nad nímž rozjímal během dopoledního ztišení. Témata jsme rozvíjeli … Pokračovat