POZVÁNÍ NA VELIKONOČNÍ SVÁTKY

Hebrejsky se Velikonoce nazývají Pesach, řecky Pascha, česky Přejití. O těchto svátcích se totiž slaví přechod z otroctví do svobody. Čím se pro křesťany odlišuje veliká noc („veliko-noce“) od všech ostatních nocí? Té noci Kristus přešel ze smrti do života, ze tmy do světla. Veliká noc je svědkem zázraku Vzkříšení. Kristus vstal z mrtvých. A z říše smrti vyvádí všechny, kteří v něho věří … Pokračovat

NÁVRAT MARNOTRATNÝCH SYNŮ A DCER

Ve dnech 7. – 9. dubna se uskutečnily postní duchovní obnovy Plzeňské diecéze CČSH v klášteře Anglických panen ve Štěkni. Tématem obnov bylo pokání (či lépe obrácení), uchopené jako cesta domů, jako návrat marnotratných synů a dcer do Boží náruče. Podněty k rozjímání poskytla kniha Návrat ztraceného syna od Henriho J. M. Nouwena. Obnovami provázeli bratři Filip a Lukáš. Přinášíme poznámky z jednotlivých … Pokračovat