POHÁDKA MÁJE

1

Ano, zní to skoro jako pohádka, co všechno se v májových dnech odehrálo! 6. května bratr fárář Lukáš a bratr Jaroslav Makrot promluvili na pietních aktech k 71. výročí osvobození v Sokolově a v Kynšperku. Na Den matek požehnal bratr farář maminkám a dětem v kapli sv. Anny v Kolové. Požehnání se zúčastnil i pan starosta Václav Kellner.

2

Silným zážitkem byly svatodušní duchovní obnovy v Železné Rudě s „páterem undergroundu“ Ladislavem Heryánem, katolickým knězem, salesiánským řeholníkem a odborníkem na Bibli. Za sokolovskou farnost se obnov zúčastnili bratr farář a sestra Kateřina Čavojská, studentka HTF UK.

Díky vstřícnosti a otevřenosti pracovníků domova pro seniory v Dragounské ulici v Chebu se podařilo zavést pravidelné bohoslužby, které se konají vždy 2. a 4. úterý v měsíci ve 14.00. Pan ředitel při bohoslužbách dokonce hraje na kytaru!

3

21. května oslavili manželé Gundackerovi církevní sňatek na krásném poutním místě Maria Loreto ve Starém Hrozňatově u Chebu, kde se loni na podzim konala vikariátní pouť.

Poslední květnový víkend se nesl ve znamení památky Mistra Jeronýma Pražského, od jehož upálení v Kostnici uplynulo 30. května rovných 600 let. K Jeronýmově poctě jsme podnikli farní výlet na Komorní hůrku u Chebu, kde jsme měli na programu malou pobožnost se zpěvy z Taizé a následně opékání špekáčků. Výlet jsme zakončili prohlídkou pravoslavného chrámu sv. Olgy ve Františkových Lázních.

4

V neděli 29. května uspořádala sokolovská náboženská obec oslavu 90. narozenin bratra Jaroslava Makrota v Hornickém domě, kde oslavenec dlouhá léta působil jako divadelní režisér a dramaturg. Oslavu svou účastí ozdobili předseda karlovarské Židovské obce Pavel Rubín (bratr Jaroslav je po mamince židovského původu), starosta Jan Picka, místostarostka Renata Oulehlová a ředitek MDK Ladislav Sedláček.

V květnu také začala náročná rekonstrukce farního domu a pozemku v Sokolově. První etapa se týká kanalizační přípojky a úpravy farní zahrádky. Na jeden měsíc je toho více než dost!

5

Záložka pro permanentní odkaz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *