PODZIMNÍ DOPIS 2016

 

p1020315

Vy jste povoláni ke svobodě. Služte v lásce jedni druhým. (List Galatským)

Moji milí, zdravím vás na začátku školního roku. Ani o prázdninách jsme nezaháleli. Přes léto pokračovala rekonstrukce fary v Sokolově. Díky Bohu se podařilo zavést bohoslužby naší církve ve dvou dalších domovech pro seniory (v Královském Poříčí a Horních Pochlovicích). Do sokolovského sboru si nachází cestu několik nových lidí, takže i v čase letních dovolených jsme se scházeli v pěkném společenství. Konaly se svatby i pohřby, začalo se s přípravou na křest. Prázdniny utekly jako voda a před námi jsou nové výzvy a nové příležitosti. Jelikož se babí léto vydařilo, podnikli jsme farní výlet k jezeru Medard.

p1020332

Významnou událostí v životě naší Plzeňské diecéze bude slavnostní zasvěcení obnoveného husitského kostela v Mirovicích ve svátek sv. Václava 28. září. Kostel vyhořel loni těsně před Velikonocemi. Vzedmula se nevídaná vlna solidarity, která propojila celou církev a vzbudila i zájem širší veřejnosti. V Plzni se 22. září koná již II. ročník Hospicové konference, mezi přednášejícími bude i Prof. Pafko. Naše diecéze dlouhodobě podporuje hospicové hnutí a zřídila již dva domácí hospice v Písku a Plzni, třetí vzniká v Blatné. Pro laiky, kteří by se rádi více zapojili do duchovního života a praktické služby církve, vypsala Plzeňská diecéze kurz pro akolyty (přisluhující při církevních obřadech). První školení za účasti pedagogů HTF UK je naplánováno v Plzni 24. září. Ve dnech 7. – 9. října proběhne setkání mladých v Brně.

Věru, není toho málo! Všechny tyto akce a události naznačují, že v naší církvi, ale i celé společnosti se cosi probouzí. Duch svatý je při díle. Kristovo poselství nic neztratilo ze své aktuálnosti. To je dobrá zpráva! Bůh vám žehnej!

váš bratr farář Lukáš Bujna

p1010974

Záložka pro permanentní odkaz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *