POUŤ MILOSRDENSTVÍ V MIROVICÍCH

14468762_10209520189194658_3571588417675467299_o

Ve svátek knížete Václava 28. září se v jihočeských Mirovicích uskutečnila Pouť milosrdenství, při níž byl slavnostně znovuotevřen husitský kostel a zasvěcen kostnickým mučedníkům Janu Husovi a Jeronýmu Pražskému. Pouti se zúčastnily asi tři stovky lidí, zastoupeny byly všechny diecéze Církve československé husitské v České republice. Pouť začala průvodem z náměstí ke kostelu. Bohoslužbu vedl biskupský sbor v čele s patriarchou Tomášem Buttou, který posloužil kázáním a požehnáním. Úvodní obřad otevření a zasvěcení kostela vykonal plzeňský biskup a zároveň mirovický farář Filip Štojdl. Slavení eucharistie (večeře Páně) předsedal emeritní plzeňský biskup Michael Moc. Přítomni byli též představitelé církve římskokatolické, starokatolické a pravoslavné, kteří pozdravili shromáždění.

Poté, co dozněl svatováclavský chorál a bohoslužba skončila, následoval další program: poděkování dárcům, pohoštění, koncerty skupin Oboroh a Safenat Paneach. Pouť se uzavřela večerní pobožností, při níž se poutníkům dostalo požehnání na cestu domů.

14525144_10209519895947327_6629006093292605089_o

Těsně před loňskými Velikonocemi mirovický kostel i fara vyhořely. Po ničivém požáru zbyly z kostela pouze obvodové zdi. Zkáza domu modlitby, postaveného v puristickém stylu v roce 1937, vyvolala ohromnou vlnu solidarity nejen v církvi, ale i v široké veřejnosti. Sbírka na obnovu kostela doposud vynesla 2, 4 milionu Kč.  Do konce roku 2015 se podařilo dát kostelu novou střechu, v níž je prosklený průzor ve tvaru kříže. Symbolicky je tak znázorněno spojení mezi nebem a zemí, přičemž cestu do nebe otevírá Kristus skrze svou oběť na kříži. Průzorem pronikají do chrámové lodi sluneční paprsky a vytvářejí působivou hru světel.

V roce 2016 nabrala rekonstrukce na obrátkách. Do konce léta se podařilo opravit celý kostel včetně věže, na jejíž vrchol byl umístěn kamenný kalich vytvořený Ondřejem Doležalem. Pod chrámový kůr byla umístěna pískovcová busta Jeronýma Pražského, dílo Hořické sochařské školy. Interiér chrámové lodi vyniká jednoduchostí a čistotou při zachování industriálních prvků (neomítnutý holý beton střechy). Vznikl zde moderní meditativní prostor zrcadlící pro CČSH charakteristickou teologii prostého života: oproštěnost ode všech nánosů, odvádějících od středu bytí, jímž je živý Bůh v Kristu. Zacílenost k oltáři a kazatelně, kde se centruje bohoslužba církve v hlásání Božího slova a ve slavení svátostí.

Nový mirovický oltář vyjadřuje tajemství křesťanské iniciace (uvedení do nového života v Kristu): v oltářní desce je prohlubeň na vodu, takže oltář slouží i jako křtitelnice. Do  oltáře je zabudován prosklený svatostánek, v němž je viditelně umístěn kalich a miska s hostiemi. Tak je v oltáři ztvárněno dvojí tajemství Boží lásky k člověku: očištění od hříchu ve svátosti křtu a sycení se Kristovou přítomností ve svátosti večeře Páně.

Dílo obnovy mirovického kostela propojilo mnoho lidí nejenom z křesťanského prostředí. Je proto nabíledni, že obnovený kostel a přilehlá fara nebudou sloužit jen potřebám mirovické husitské farnosti. Na zrekonstruované faře vznikne centrum duchovní obnovy s ubytovacími kapacitami a klubem, kde se budou moci setkávat lidé se zájmem o spirituální otázky, kam se bude možné uchýlit do ticha a ústraní a v klidu přemýšlet nad smyslem života.

Ze Sokolova se nás na pouť do Mirovic vypravilo jedenáct, někteří jeli “po vlastní ose”, jiní využili objednaného minibusu. Pro všechny zúčastněné to byl nezapomenutelný zážitek. Kompletní fotogalerii naleznete zde.

p1020376

Záložka pro permanentní odkaz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *