POSTNÍ DOPIS 2017

Na místě Kristově vás prosíme: dejte se smířit s Bohem! Hle, nyní je čas příhodný, nyní je čas spásy! (2. Korintským 5, 20b – 6, 2)

Moji milí, ještě než vstoupíme do postní doby, která svým charakterem vybízí hlavně k rozjímání, sebezpytování a kajícnosti, čeká nás na konci února událost rázu spíše masopustního, radostného: výroční shromáždění naší sokolovské náboženské obce v neděli 26. 2. ve 14.00. Při bohoslužbě, které bude předsedat br. biskup Filip Štojdl, přijme svátost biřmování br. Jiří Hempl, doktor teologie z Chebu. Co dalšího nás na výročním shromáždění čeká? Seznámení s postupem rekonstrukce farního domu, která se pomalu chýlí k závěru. To už je samo o sobě důvodem k radosti, stejně jako duchovně povzbudivá skutečnost, že v roce 2016 jsme začali působit na dvou dalších bohoslužebných místech v Královském Poříčí a Horních Pochlovicích. Za to všechno musíme děkovat milostivému nebeskému Otci.

Jedním z největších Božích darů je rozum. A my skutečně musíme přemýšlet. Nejen nad tím, jak vést své vlastní životy, ale také, jak dál vést naši sokolovskou farnost. Mám pocit, že můj dosavadní způsob řízení se vyčerpal a že dávám velmi málo prostoru pro vaši iniciativu. Právě o tom chci na výročním shromáždění hovořit, představit svou vizi a poradit se s vámi, jak zapojit více lidí nejen do farních aktivit, ale i do praktického chodu farního úřadu. Můžete samozřejmě přispět i vlastními nápady a návrhy. A především modlitbami!

Jsme na prvním místě společenstvím, které se sdružuje k Boží oslavě a k rozvíjení hodnot Kristova evangelia. Abychom se však měli kde scházet a být spolu, musíme se chtě nechtě starat též o střechu nad hlavou. V této souvislosti prosím o placení církevní daně v minimální výši 400,- Kč ročně. Děkuji všem, kteří obětavě přispívají ze svého mála do bohoslužebných sbírek.

Na Popeleční středu 1. března v 17.00 se bude konat kajícná liturgie se znamením popela a svátostí smíření. Na březen chystáme i kulturní akci pro veřejnost: besedu s cestovatelem a jáhnem Samuelem Vašínem v pátek 17. 3. v 18.00 s promítáním fotografií z ukrajinského Zakarpatí a Černobylu. Na neděli 26. 3. ve 14.00 je svoláno výroční shromáždění náboženské obce v Chebu. Na duben se připravuje přednáška o světových náboženstvích v knihovně a hudebně-poetický večer na sokolovské faře s písničkami Beatles a texty Johna Lennona. O tom více v příštím dopisu.

Velkým tématem v postní době bude plnost a prázdnota. Vírou v Ježíše Krista jsme pozváni k účasti na plnosti Boží. V této božské Plnosti (řecky Pleróma) ale nemůžeme spočinout, jestliže jsme sami v sobě zaplněni, ne-li přeplněni vším možným. Je nám zapotřebí prožít prázdnotu, oproštění se, abychom mohli jít dál, cestou do plnosti Kristovy. Ať nás Bůh na této cestě doprovází!

S pozdravem pokoje váš farář Lukáš

Záložka pro permanentní odkaz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *