LETOŠNÍ VELIKONOCE BYLY POŽEHNANÉ

Velikonoční svátky Kristovy oběti a Kristova vzkříšení představují oslavu těch nejdůležitějších událostí, které se v dějinách lidstva udály. Je proto jasné, že i v naší husitské církvi věnujeme velikonočním svátkům náležitou pozornost.

Na Květnou neděli jsme si připomněli Ježíšův vjezd do Jeruzaléma. Součástí bohoslužby bylo žehnání kočiček (ratolestí). Na tuto neděli, kterou se otevřel Svatý týden (zvaný také Pašijový týden), byla u nás v Sokolově nejhojnější účast, sešla se dvacítka věřících.

V úterý ve Svatém týdnu sloužil bratr farář Lukáš pobožnost v domově důchodců v karlovarských Drahovicích. Na Zelený čtvrtek se pak bratr farář zúčastnil biskupské bohoslužby v kostele v Mirovicích, kde se shromáždil duchovenský sbor Plzeňské diecéze k obnově kněžského slibu.

Večerní bohoslužbou na Zelený čtvrtek jsme si v Sokolově připomněli památku Ježíšovy Poslední večeře. Součástí bohoslužby bylo též umývání nohou po Ježíšově vzoru. Po bohoslužbě jsme se shromáždili kolem stolu ve farním salónku k hodu beránka, k hostině lásky.

Na Velký pátek jsme si četbou pašijí (passio – česky utrpení) připomněli Ježíšovu oběť na kříži. Na Bílou sobotu v noci jsme se shromáždili k vigilii Hodu Božího velikonočního, nejkrásnější a nejtajemnější bohoslužby církevního roku, při níž se konal křest bratra Daniela Tomína. Na Hod Boží velikonoční jsme oslavili Kristovo vzkříšení a obnovili svůj křestní slib. Kristus vstal z mrtvých! Aleluja! Vpravdě vstal z mrtvých! Aleluja!

Více o významu velikonočních obřadů si můžete přečíst zde: Plzeňská diecéze vydává v těchto dnech Velikonoční obřady

Záložka pro permanentní odkaz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *