SOKOLOVSKÝ SBOR SE PO REKONSTRUKCI VÍCE OTEVÍRÁ VEŘEJNOSTI

Asi ne všichni vědí, že vedle církve katolické a evangelické, které mají své historicky cenné kostely, působí v Sokolově i několik menších křesťanských církví, které nesídlí v kostelech, ale ve sborových či farních domech. Jednou z nich je i Církev československá husitská, jejíž sokolovský sbor si letos připomíná 70. výročí svého vzniku. Farní úřad a kaple husitské církve se nacházejí v šedobílém domě s červenou věžičkou a křížem na fasádě na rohu ulic K. H. Borovského a Obce Ležáky.

Od roku 2014 prochází farní dům náročnou rekonstrukcí, na níž poskytla finanční prostředky Plzeňská diecéze Církve československé husitské. V první fázi byl zrenovován interiér kaple a zázemí farního úřadu (tzv. farní salónek), poničené po vytopení farního domu na konci letních prázdnin roku 2014. Dále se vyměnily kotle, zrekonstruovala otopná soustava, vodovodní a kanalizační přípojka, plynovod, elektroinstalace, podlahy. Prováděly se zednické práce a oprava střešní krytiny horolezeckou technikou. Došlo i na úpravu menšího farního pozemku, který se z betonového plácku proměnil na zatravněnou plochu. V poslední době se také zkvalitnilo zázemí pro lidi, kteří farní dům navštěvují (kuchyňka, WC).

Práce je sice pořád ještě dost, ale po více než dvou letech nejrůznějších oprav a zvelebování husitský farář Lukáš Bujna usoudil, že prostory Husova sboru jsou připraveny více se otevřít veřejnosti. Proto se vedle spirituality (bohoslužby se konají v neděli v 10.00 a ve středu v 17.00) začali sokolovští husité věnovat i kultuře. Každý poslední pátek v měsíci (s výjimkou července a prosince) v 18.00 se pořádají hudebně-poetické večery, jimiž provází farář Bujna, milovník hudby a poezie. Při těchto večerech se návštěvníci mohou blíže seznámit s tvorbou a osudy takových skupin a osobností, jako jsou Doors, Bob Dylan, Leonard Cohen.

Dalšími kulturními pořady, které Husův sbor nabízí sokolovské veřejnosti, jsou cestovatelské besedy s promítáním fotografií a videí. V březnu to byla beseda o Černobylu a Zakarpatí, teď v květnu (19. 5. v 18.00) to bude beseda se zdravotnicí Michaelou Helinskou o Maroku. Na podzim se chystají besedy o Lourdech a Izraeli. 18. června v 17.00 vystoupí v kapli Husova sboru komorní sestava sokolovské ZUŠ v rámci oslavy 70. výročí vzniku sboru. Na všechny akce je vstup zdarma. Aktivity lze sledovat na stránkách www.husuvsbor-sokolov.cz nebo na sociální síti www.facebook.com/husuv.sbor.sokolov. Činnost Husova sboru a faráře Bujny též přibližují videa na kanálu HusTéVé (husitská televize) na www.youtube.com.

Během sedmdesáti let existence Husova sboru v něm působily osobnosti, které pro Sokolov udělaly i mnoho dobrého a které osvědčily občanskou statečnost v těžkých dobách. Jedním z nich je i pan Jaroslav Makrot (91 let), který byl oceněn jako osobnost města Sokolov za rok 2016.

Záložka pro permanentní odkaz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *