SVATODUŠNÍ DOPIS 2017

Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno. (Lukáš 11, 9-10)

Moji milí, požehnaná velikonoční doba, prozářená světlem Kristova vzkříšení, se již pomalu nachyluje ke svému završení a zároveň i druhému vrcholu – ke svatodušním svátkům, kdy oslavíme seslání Ducha Svatého na Ježíšovy učedníky shromážděné ve městě Jeruzalémě ve svátek Letnic. Bez Ducha Svatého by církev nebyla živým tělem vzkříšeného a oslaveného Krista na této zemi. Ducha Svatého potřebujeme a musíme o jeho dary prosit podle Ježíšova slova: „Proste a bude vám dáno.“ Církev naplněná Duchem svého Mistra a Pána dokáže vydávat věrohodné svědectví o Bohu, který je Láska, i o Ježíši Kristu, který je Cesta, Pravda a Život.

Uplynuly tři měsíce od výročního shromáždění sokolovského sboru, kde se otevřeně hovořilo o tom, jak naše farnost žije a co by se budoucna mohlo dělat jinak a lépe. Co se od té doby podařilo vykonat? Dobudovalo se zázemí (nová kuchyňka), pronajal se zrekonstruovaný byt a začaly se organizovat kulturní akce pro veřejnost (besedy, hudebně-poetické večery). Byla také zpracována projektová dokumentace k chystané rekonstrukci farního domu v Chebu. O našich aktivitách vychází informace v tisku (sokolovský Patriot). Co dalšího nás čeká? Stále není zcela dokončena rekonstrukce farního domu v Sokolově (klempířské a zednické práce). V poslední době jsem také musel řešit poměrně složitou pastorační situaci, která bohužel ovlivňuje i atmosféru a vztahy v sokolovské farnosti, protože ji probíráme před nedělními bohoslužbami (namísto toho, abychom se soustředili na duchovní rozměr svého života a otevřeli se Božímu slovu a Ježíši Kristu, jenž k nám přichází ve svátosti Večeře Páně). V této věci prosím o ztišení a o modlitby. Právě na modlitbách musíme hledat cestu k novému porozumění a smíření. Jsme jedna rodina Božích dětí. Ani rodinám se nevyhýbají starosti, problémy a konflikty, jak sami víte. Když taková situace nastane, je nutné uvědomit si, co je doopravdy důležité – zůstat bratry a sestrami a budovat vzájemné společenství ve víře, lásce a naději.

Stačí k tomu vlastně málo. Méně přemýšlet nad tím, jak chybuje a selhává ten druhý, a více přemýšlet nad tím, jestli jsem vděčný za všechny Boží dary a mám-li v srdci radost a pokoj. Vděčnost Bohu lze vyjádřit jednoduše – větším osobním zapojením se do života své farnosti. Apeluji zejména na mladší příslušníky našich sborů, aby kvůli pracovní vytíženosti a rodinným záležitostem nezapomínali na rodinu církve a našli si čas na bohoslužbu, modlitbu a skutky křesťanské lásky. Přiznávám, že vás mladší jsem zanedbával, málo vás navštěvoval a sliboval, co jsem nedokázal splnit, protože mám povinností nad hlavu a dlouhodobě se cítím unavený a přetížený. Prosím vás, odpusťte mi moje pastýřská selhání. Vzpomeňte si na svůj křestní slib a obnovte své pouto ke Kristu a Kristovu lidu v církvi. Blíží se neformální svatodušní setkání, jehož se mohou zúčastnit nejen členové sboru, ale i sympatizanti, prostě všichni, kdo se chtějí více zapojit do praktického chodu farnosti. Jste srdečně zváni a budete vítáni!

váš bratr Lukáš Bujna, farář Církve československé husitské v Sokolově a Chebu

ČERVNOVÉ AKCE HUSOVA SBORU V SOKOLOVĚ A CHEBU                   

neděle 4. června: svatodušní bohoslužby

9.00 ve sboru v Chebu

17.00 ve sboru v Sokolově

čtvrtek 8. června: bohoslužba pro seniory

10.00 domov sociálních služeb Horní Pochlovice

čtvrtek 8. června: svatodušní setkání

17.00 ve sboru v Sokolově

neformální setkání farníků a sympatizantů

pátek 9. června: Noc kostelů

18.00 – 22.00 ve sboru v Chebu

každou celou hodinu koncert Božích chval

a promítání filmu o historii sboru s výkladem

úterý 13. června: pobožnost pro seniory

15.30 penzión pro seniory Karlovy Vary – Drahovice

středa 14. června: bohoslužba pro seniory

10.00 domov klidného stáří Královské Poříčí

čtvrtek 15. června: svátek Těla a Krve Páně

17.00 bohoslužba se svatebním požehnáním

neděle 18. června: 70. výročí vzniku Husova sboru v Sokolově

14.00 slavnostní bohoslužba se svátostí biřmování za účasti bratra patriarchy Tomáše Butty

17.00 komorní koncert ZUŠ v kapli Husova sboru

čtvrtek 22. června: bohoslužba pro seniory

10.00 domov sociálních služeb Horní Pochlovice

neděle 25. června

10.00 svátost křtu ve sboru v Chebu (po bohoslužbě)

14.30 bohoslužba v evangelickém kostele v Jáchymově

pátek 30. června: hudebně-poetický večer

18.00 ve sboru v Sokolově

s hudbou a texty Boba Dylana

 

Záložka pro permanentní odkaz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *