VÁNOČNÍ DOPIS 2017

Sestry a bratři, přátelé a příznivci! Ohlížím se za uplynulým rokem 2017. Co se událo v naší sokolovské husitské farnosti? Nebylo toho málo, byl to rok nabitý událostmi. Podařilo se zrekonstruovat a pronajmout byt ve 2. patře farního domu a nově zařídit farní kuchyňku v přízemí. Oslavili jsme 70. výročí vzniku sboru, přijel mezi nás i bratr patriarcha Tomáš Butta. Více jsme se otevřeli veřejnosti, pořádáme besedy a hudebně-poetické večery. Rozdělili jsme si úkoly, co kdo bude mít ve sboru na starosti. Tyto praktické služby, kterých se farníci obětavě chopili, velice dobře fungují, za což vám všem, kdo pomáháte, mnohokrát děkuji! V létě jsme se vypravili na farní výlet na pietní místo Vysoký kámen u Kraslic, v září na pouť do kláštera v Ostrově k uctění 90. výročí úmrtí patriarchy Karla Farského a v říjnu na Slavnost svobody do Alfa Music Clubu. V listopadu se konalo v Městské knihovně v Sokolově autorské čtení z mé básnické knížky Vzývání Panny, kterou vydala Plzeňská diecéze. V Krajské knihovně v Karlových Varech probíhal cyklus mých přednášek. Začali jsme sloužit bohoslužby v pečovatelském domě v Dolním Rychnově (nadále sloužíme seniorům v Královském Poříčí a Horních Pochlovicích a zdravotně postiženým v Rudné u Nejdku). S bratrem farářem Zdeňkem Kovalčíkem jsme v Chebu zorganizovali kurz varhaníků a zpěváků naší církve, završený úspěšným koncertem.

Všecko dobré a krásné, co se v letošním roce povedlo, chci o Vánocích položit k nohám betlémskému Dítěti a obětovat mu to, podobně jako mu své dary přinesli tři králové. Ježíš naše dary a oběti nepotřebuje, ale když mu je odevzdáme, on je přijme a posvětí. Nic z toho, co děláme, nemůže mít úspěch bez jeho požehnání. My nemáme žádné zásluhy. Všechno je Boží milost. A za tu je potřeba vyjádřit vděčnost, nejlépe tím, že otevřeme Ježíšovi svá srdce na modlitbách. O Vánocích bude vhodná příležitost. Je to čas, kdy se můžeme setkat s Ježíšem, který na sebe bere něžnou tvář lidského děťátka. Usmívá se na nás a vztahuje k nám své ruce.

Kněz Ladislav Heryán píše: „Na setkání s Kristem se těším stejně, jako se těším na milovaného člověka, kterého jsem dlouho neviděl. Nevím, zda je to třeba popisovat a taky nevím, zda je to vůbec možné popsat. Každý z nás máme kolem sebe blízké lidi a umíme si snad představit, co takový naplněný vztah obnáší. A přestože asi všichni toužíme po ideálním vztahu, je zřejmé, že v současném světě takové ideály není možné naplnit. Nový život v Boží přítomnosti je však charakterizován nadějí, že poté, co všechny naše nedokonalosti a bolesti budou odstraněny, nenaplněné ideály dojdou své plnosti. To je přece více než krásné. Vánoce nám nabízejí příležitost k obnově našich důležitých vztahů. Abychom však tuto příležitost využili, neměli bychom zanedbat právě advent. Jeden společně strávený večer, byť jej nazýváme Štědrým, nemůže totiž zapůsobit jako kouzelný proutek, který zcelí naše rozbité vztahy. Advent nám však může posloužit jako čas přípravy. O vztahy totiž musíme pečovat jako o květinku, o kterou se musíme dlouho starat, aby o Vánocích mohla rozkvést.“

Rozpis adventních a vánočních bohoslužeb:

bohoslužba I. neděle adventní v klubu Šnek v Kraslicích

3. prosince v 10.30, odjezd od fary v Sokolově v 9.45

(v Sokolově se bohoslužba nekoná!)

bohoslužby II., III. a IV. neděle adventní

neděle 10., 17. a 24. prosince v 10.00 v Sokolově

adventní pobožnosti

středa 6. a 20. prosince v 17.00 v Sokolově

adventní setkání se zpěvem koled a pohoštěním

čtvrtek 14. prosince v 18.00 v Sokolově

Půlnoční bohoslužba (vigilie Hodu Božího vánočního)

neděle 24. prosince ve 22.00 na husitské faře v Sokolově

neděle 24. prosince ve 24.00 v katolickém kostele sv. Mikuláše v Chebu

bohoslužba na Hod Boží vánoční (slavnost Narození Páně)

pondělí 25. prosince v 10.00 v Sokolově

bohoslužba „na Silvestra“ (svátek Rodiny Páně)

neděle 31. prosince v 10.00 v Sokolově

bohoslužba II. neděle po Vánocích (svátek Křtu Páně)

neděle 7. ledna 2018 v 10.00 v Sokolově

Záložka pro permanentní odkaz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *