POSTNÍ DOPIS 2018

Rozpomeň se, odkud jsi klesl, navrať se a jednej jako dřív. Ne-li, přijdu na tebe a pohnu tvým svícnem z jeho místa, jestliže se neobrátíš. (Zjevení sv. Jana, 2. kapitola)

Moji milí, stalo se zvykem již i v našich končinách, slavit 14. únor jako svátek lásky, neboť tohoto dne si církev připomíná památku sv. Valentýna, biskupa, který podle zbožných legend tajně oddával milence. Pro nás bude 14. únor svátkem lásky ještě v dalším smyslu. Letos na tento den připadá Popeleční středa, kterou začíná doba předvelikonočního postu.

Cítím ostych, jestliže bych měl mluvit za vás, protože to třeba vnímáte jinak. Budu mluvit za sebe. Právě na Popeleční středu chci obnovit svůj křestní slib, jenž se v mnohém podobá slibu manželskému. Při křtu slibujeme lásku, věrnost a oddanost našemu Spasiteli Ježíši Kristu. Nedávno mě oslovilo téma ekumenické bohoslužby za jednotu křesťanů, při níž se četlo z knihy Zjevení: „Už nemáš takovou lásku, jako na počátku.“ Připadá mi, že moje srdce ochladlo, možná ztvrdlo. Rád a často myslívám na sebe a své přízemní zájmy. Zároveň si uvědomuji, že nejsem spokojený. Toužím po lásce, toužím se napít z pramene lásky, přijímat lásku a dávat ji. Potřebuji srdce učedníka, otevřeně naslouchajícího slovům věčného života. Potřebuji i srdce milence, ochotného vzdát se všeho, co mu brání jít za cílem své lásky.

V jistém ohledu však mám veliké štěstí. Na cestě mé vlastní proměny jsem se potkal s vámi. Dostávám od vás tolikeré požehnání! Bez vás by moje služba nedávala smysl. Jsem rád, že mohu patřit do vašeho příběhu. Společně v našem společenství tvoříme příběh lidské křehkosti a zranitelnosti, ale také příběh Božího sestupování do našich každodenních starostí a radostí. Není právě toto dostatečným důvodem, abychom znovu řekli Bohu své ANO?

Výroční shromáždění budeme letos pořádat až po Velikonocích, které oslavíme brzy, již na přelomu března a dubna. Do Velikonoc nás čekají další práce ve farním domě v Sokolově. Je potřeba vymalovat kapli a farní salónek. Již poněkud opotřebovaný zátěžový koberec navrhuji nahradit novým kvalitním linoleem (třeba imitací dřevěné podlahy) a doplnit menšími koberečky. Na svou realizaci čeká projekt rekonstrukce věžičky a zednické práce na venkovní fasádě. V této souvislosti vás prosím o finanční podporu našich sborů formou bohoslužebných sbírek, příspěvků na hospodaření, ale i pravidelných darů.

I letos budou pokračovat oblíbené cestovatelské besedy a hudebně-poetické večery na sokolovské faře. Srdečně zveme na besedu s Vojtou Pekárikem o Izraeli v pátek 23. února v 18.00 a na večer s hudbou a verši Nicka Cavea v pátek 23. března v 18.00. Farní prostory jsme také otevřeli pro nový druh služby: pravidelně v sobotu v 17.00 se konají schůzky Anonymních alkoholiků.

Vyprošuji vám Boží požehnání! Váš bratr farář Lukáš

Záložka pro permanentní odkaz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *