VELIKONOČNÍ DOPIS 2018

Byly to naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen. Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni. Hospodinovou vůlí bylo zkrušit ho nemocí, aby položil svůj život v oběť za vinu. (z proroctví Izaiášových)

Moji milí, z velikonočních událostí, které na svátečních bohoslužbách brzy oslavíme, vyrůstá naše spása. Kristova oběť na kříži a jeho vzkříšení jsou úhelnými kameny naší víry a základem křesťanské existence. Chtěli bychom o velikonočních svátcích společně prožít duchovní obnovu našeho farního společenství? Jestliže ano, co pro to můžeme udělat? Odpověď je prostá. Nesedět doma a nezabývat se sám sebou. Přijít do kostela, sjednotit se v modlitbě, nechat se oslovit poselstvím evangelia a přijmout Krista do svého srdce.

Naše společenství je na rozcestí. Mezi pravidelnými účastníky nedělních bohoslužeb převažují sedmdesátníci a osmdesátníci. Jistě i díky víře mají odvahu nést dál své osobní kříže nejrůznějších nemocí, slabostí i starostí. Jsou živým svědectvím o síle modlitby. Rád bych, aby toto svědectví přijali i lidé z mladších generací a ve větší míře se zapojili do duchovního života církve. Udržovat kostel má smysl jen tehdy, když se v něm shromažďuje Boží lid – rodina Božích dětí. K Božímu lidu, do Boží rodiny, patří všichni, kdo objevili poklad víry a přijali křest. Mohou se připojit i ti, kteří pochybují, ale přesto hledají a ptají se, čemu věřit. Cesta je otevřená všem. Kristus nikomu nepřibouchne dveře před nosem. Proto je důležité, abychom Kristu nezavírali dveře do svých srdcí. Pokusme se otevřít právě o Velikonocích!

Na Květnou neděli se koná výroční shromáždění sokolovské náboženské obce. Přeji si, ať se letos méně hoduje (to si nechme na hod beránka na Zelený čtvrtek) a více modlí a pracuje. Půjde spíše o „pašijové“ pracovní setkání (passio Christi – Kristovo utrpení na kříži, o němž se čte z evangelia právě při bohoslužbě na Květnou neděli). Setkání všech těch, kteří chtějí přiložit ruku k dílu a přijmout svůj díl odpovědnosti za budoucnost našeho společenství. Výroční shromáždění chebské náboženské obce se bude konat v neděli 15. dubna ve 14.00 za účasti bratra biskupa Filipa Štojdla.

Požehnané svátky přeje bratr farář Lukáš

ROZPIS VELIKONOČNÍCH BOHOSLUŽEB

Květná neděle – Památka vjezdu Páně do Jeruzaléma 

25. března v 9.00 v Chebu (slouží bratr Lukáš)

v 14.00 v Sokolově (výroční shromáždění, slouží bratr Lukáš)

Zelený čtvrtek – Památka Poslední večeře Páně

29. března v 17.00 v Sokolově (slouží bratr Lukáš)

v 18.00 v Mariánských Lázních (slouží bratr Břetislav)

Velký pátek – Památka utrpení a smrti Páně

30března v 17.00 v Sokolově (slouží bratr Lukáš)

Bílá sobota – Vigilie Hodu Božího velikonočního

31. března v 22.00 v Sokolově (slouží bratr Lukáš, první sv. přijímání)

Hod Boží velikonoční – Slavnost zmrtvýchvstání Páně

1. dubna v 9.00 v Chebu (slouží bratr Břetislav)

v 10.00 v Sokolově (slouží bratr Lukáš, obnova křestního slibu)

Záložka pro permanentní odkaz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *