VELIKONOCE NA ZRENOVOVANÉ FAŘE

 

V postní době – a ještě ve Svatém týdnu – proběhla renovace interiéru fary v Sokolově. Farní
salónek a kaple dostaly novou výmalbu a novou podlahu. Tyto práce byly spojeny s velkým
jarním úklidem a celkovým zvelebením prostor, v nichž se Sokolovští scházejí k bohoslužbám,
večerním chválám, besedám a dalším aktivitám. Velikonoční svátky pak mohli oslavit
v důstojnějším a estetičtějším prostředí.

Oslava Velikonoc v Sokolově byla spojena s radostnými událostmi: prvním sv. přijímáním R.
Šťastné, přijetím P. Koškové do společenství náboženské obce a se zahájením křestní
přípravy H. Nestrojilové. Ve velikonoční době se konaly bohoslužby pro seniory a nemocné v
pečovatelském domě v Dolním Rychnově, v domově pro zdravotně postižené v Rudném, v
domově se zvláštním režimem v Nejdku, v domově sociálních služeb v Kynšperku a domově
důchodců v Chebu.

Na faře v Sokolově se chystají další akce: v pátek 25. května na Noc kostelů v 18.00 beseda s
novinářem Vladislavem Podrackým o cestě do Himálají, v pátek 29. června ve svátek
apoštolů Petra a Pavla v 18.00 beseda s biskupem Filipem Štojdlem o pouti do Lurd. Při
besedách budou promítány fotografie. Občerstvení zajištěno, vstup zdarma. Při návštěvě
sokolovské farnosti bratr biskup také udělí svátost biřmování.

Záložka pro permanentní odkaz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *