PRÁZDNINOVÝ DOPIS 2018

Všechny prosím, abyste vytrvale stáli v Boží pravdě. (z Husova posledního listu z Kostnice)

Moji milí, po krásném svátku Nejsvětějšího srdce Páně vám píšu, co je nového. Ve sboru v Sokolově se jedna dospělá sestra připravuje na křest, chystáme také křtiny tří dětí. Sokolovský farní dům prošel renovací interiéru, ještě v červnu bude vymalována kuchyňka a v červenci budou provedeny stavební práce. Na léto jsou naplánovány zajímavé akce, stačí si vybrat. Nejbližší událostí je beseda o pouti do Lurd a mariánské úctě s biskupem Filipem Štojdlem v pátek 29. června v 18.00. Besedě předchází v 17.00 bohoslužba se svátostí biřmování. Na tyto a další akce vás všechny srdečně zvu. Prosím o modlitby za služby, které v našich sborech konáme. Děkuji za vaši štědrost v darech a sbírkách a prosím, abyste církev, která je naším duchovním domovem, i nadále podporovali.

Léto přinese změny v duchovní správě a vedení chebského sboru. Jak bylo schváleno již na výročním shromáždění, s účinností od 1. července se rozhodnutím Diecézní rady Plzeňské diecéze rozpouští Rada starších chebské náboženské obce. Děkuji milé sestře předsedkyni Haně Hrdličkové za její dlouholetou obětavou a nezištnou práci pro sbor. Laickou zmocněnkyní Diecézní rady se ustanovuje sestra Blanka Němcová.

Novou chebskou farářkou bude od 1. července sestra Zuzana Kalenská, působící v Tachově. Takže po tříletém administrování se s chebským sborem loučím. Vedle farářské služby v Sokolově a tajemnické práce na úřadu diecéze v Mirovicích totiž nově začnu sloužit jako pomocný duchovní v Karlových Varech. Vracím se tedy (alespoň jednou nohou) do sboru, kde jsem před lety uvěřil, měl svatbu a byl vysvěcen na jáhna. Mimoto jsem nedávno nastoupil jako kaplan v pečovatelském domě v Dolním Rychnově, kde věnuji čas nejen klientům, ale i personálu.

Všechno se mění. Některým změnám se bráníme, jiné vítáme. Křesťanský život vlastně není ničím jiným než jednou velikou postupnou proměnou – jsme na cestě a můžeme doufat, že v cíli se budeme podobat našemu Pánu a Spasiteli Ježíši Kristu.

Požehnané léto vám přeje bratr farář Lukáš

LÉTO V HUSOVĚ SBORU V SOKOLOVĚ

29. června v 18.00: beseda s biskupem Filipem Štojdlem o pouti do Lurd a mariánské úctě (v 17.00 bohoslužba se svátostí biřmování)

6. července v 17.00: bohoslužba ve svátek Mistra Jana Husa

4. srpna v 15.00: poutní bohoslužba v kapli sv. Anny v Kolové (po bohoslužbě procházka polní cestou ke kříži v Hájích)

5. – 9. srpna: letní duchovní obnovy v klášteře Želiv (přihlášení: kancelar@ccshplzen.cz)

25. srpna: farní výlet na hrad Hartenberg (v 15.00 poutní bohoslužba v hradní kapli se svátostí křtu)

14. – 21. září: diecézní pouť do Svaté země Izrael (přihlášení: info@awertour.cz)

28. – 30. září: církevní setkání mladých v Českých Budějovicích (přihlášení: www.setkani-ccsh.cz/prihlaska)

Záložka pro permanentní odkaz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *