PODZIMNÍ DOPIS 2018

Jsem tady. Vždycky jsem byl a vždycky budu. I pro tebe. Jsem v zemi, po které chodíš. Jsem v nebi, k němuž vzhlížíš. Jsem ve vzduchu, který dýcháš, ve vodě, kterou piješ, ve slovech, která slyšíš, v dotecích, které cítíš. Jsem s tebou ve zkouškách, jimiž procházíš. JÁ JSEM.

Slovo biskupa k svolání mimořádného Vikariátního a Diecézního shromáždění

Vážené sestry, vážení bratři,

jak víte, v příštím roce čeká Plzeňskou diecézi volba biskupa. V souladu s našimi církevními řády je proto nutné zahájit vyhledávací řízení k této volbě. Berme to jako velký a nesamozřejmý dar, že jsme demokratickou církví, kde si můžeme své představené volit ze svých řad. Žijeme v době, která je politicky nečitelná a kdy se principy demokracie ocitají v ohrožení i v opovržení. Proto vás prosím – modleme se za důstojný průběh biskupské volby, ve které dosvědčíme, že máme demokratického ducha a že úctou k demokratickým principům chceme přispívat k lepší atmosféře v naší společnosti. Jako církev ale musíme ctít i jiného ducha, a to Ducha svatého.

Proto vás také vyzývám, abyste do své svobodné volby zahrnuli modlitbu a stali se otevřenými Duchu svatému. Modleme se společně za naši církev, která je nám duchovním domovem. Jsem vděčný, že nás posledních sedm let provází úsilí o duchovní obnovu – to je ta proměna, které jediné lze důvěřovat.

Kráčejme dál v pokorném spolehnutí se na Boží milost v našem životě i v životě naší církevní rodiny. Při kněžském slibu se říká: „Spoléhám na Boha.“ To je výzva nejen pro kněze, ale pro všechny, kdo se chtějí na díle a službě církve podílet a pracovat společně pro budoucnost.

Musíme činit rozhodnutí, která už dnes naši budoucnost nepochybně ovlivní. Jedno z takových rozhodnutí se týká projektu diecézního domu v Husově ulici v Plzni. Proto na mimořádné Vikariátní shromáždění, které se sejde k vyhledávacímu řízení k biskupské volbě, navazuje mimořádné Diecézní shromáždění, kde budeme o tomto projektu diskutovat a rozhodneme o jeho budoucnosti. Důvěřuji Bohu, že nás podepře svým Duchem, budeme-li na modlitbách hledat jeho vůli.

Váš bratr Filip Štojdl, biskup

PODZIMNÍ AKCE V HUSOVĚ SBORU A PLZEŇSKÉ DIECÉZI:

středa 26. září v 15.00: Požehnání zaměstnancům a klientům pečovatelského domu v Dolním Rychnově

sobota 29. září v 14.00: Romská bohoslužba ve sboru adventistů na Šenvertu (káže husitský farář Lukáš Bujna)

pátek 5. října v 18.00: Beseda s historikem Martinem Jindrou o pronásledování a odbojové činnosti husitské církve v době Protektorátu (s možností zakoupení knihy)

sobota 13. října v 14.00: Oslava 90. výročí vzniku sboru v Horažďovicích (s autorským čtením z básnické sbírky Lukáše Bujny)

sobota 20. října v 9.00: Mimořádné Vikariátní a Diecézní shromáždění v husitském kostele v Mirovicích

neděle 28. října v 14.00: Pietní akt u pomníku vojenské přísahy v obci Hrušková u příležitosti 100. výročí vzniku republiky

pátek 2. listopadu v 17.00: Bohoslužba na Památku zesnulých

čtvrtek 8. listopadu v 16.30: Přednáška Lukáše Bujny Příběhy apoštolů v Městské knihovně v Ostrově (Zámecký park 224)

pátek 23. listopadu v 18.00: Beseda s novinářem Vladislavem Podrackým o cestě do Provence (s promítáním fotografií)

Záložka pro permanentní odkaz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *