KDYŽ JSOU STÍNY NEJDELŠÍ

Přicházejí dny, je výrok Hospodina, kdy splním to dobré slovo, které jsem vyhlásil. (Jeremiáš 33, 14)

Napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko. (Lukáš 21, 28)

Advent je dobou očekávání a vyhlížení. Můžeme se těšit na to, co přijde. Zároveň můžeme přemýšlet, co nám brání, abychom se dovedli radovat. Jistě jsme byli už mnohokrát ve svých očekáváních zklamáni. Ale co když jsme očekávali věci, které přijít neměly a naopak nevyhlíželi to, co se pro nás chystalo a co nás poté minulo, protože jsme nebyli otevření?

Je zde však opět advent a s ním i nová šance otevřít se. Je to čas naděje a výzva začít znovu. Proto se smiřme se vším, co v naší minulosti přinášelo smutek a bolest. Berme i svá zklamání jakou součást životní cesty. Klopýtali jsme a padali, ale můžeme se napřímit, zvednout hlavy a společně jít dál. Nezastavujme se a neulpívejme, protože to nejlepší a nejkrásnější je teprve před námi. A možná je to blíž, než bychom se nadáli. Bůh plní své slovo!

Advent vybízí k obrácení a proměně. Objevme zas radost a vděčnost! Bůh s námi počítá, nezapomněl na nás. Navzdory tomu, co jsme v minulosti nezvládli, anebo možná právě proto. Naše zranění a selhání nás přece něco naučily. Nepyšnit se. Nesoudit druhé. Teď bychom už měli být pokornější a vstřícnější. A otevřenější zázrakům, které se pro nás připravují. Ale je tomu tak? Pokud ne, znamená to, že ještě nejsme na dně, od kterého bychom se mohli odrazit. A budou muset přijít další zranění a selhání, než nám to konečně dojde a vyjdeme ze začarovaného kruhu sebelítosti  a hledání viníků.

Za sebe říkám, že už toho bylo dost. Za bezmála čtyřicet let života a dvacet let v církvi víc než dost. Nyní, když jsou stíny nejdelší a zdá se, že vládne temnota, chytám se Božího příslibu a vyhlížím světlo uprostřed noci. Chci se proměnit! Chci se uzdravit! Ale sám do toho nejdu. Chci se proměnit a uzdravit spolu s vámi!

Také proto jsme v Sokolově začali se slavením bohoslužeb nemocných. K této službě smíření a uzdravení jste zváni na husitskou faru každou středu v 17.00. Při nedělních bohoslužbách v 10.00 budete za oltářem i kazatelnou občas vídat novou pomocnou duchovní – sestru Michaelu Kajlíkovou. Je ženou mnohých obdarování a jsem rád, že je s námi bude sdílet. Přijměte ji a modlete se za ni i za mne. Kněží nejsou lepší než ostatní. Potřebují, aby někdo na ně myslel a podepíral je. Všichni se musíme navzájem podepírat modlitbou, ale i prostou lidskou blízkostí, v níž pocítíme, že Kristus – Světlo světa – je mezi námi přítomen a všechny nás nese a vede svým posilujícím a osvěcujícím svatým Duchem.

Přeji nám, ať se v době adventní i vánoční tomuto zázraku otevřeme a radujeme se z něj nejen ve společenství naší církevní rodiny, ale i všude tam, kde se pohybujeme a kde žijeme. Kéž na nás na všech spočine pokoj a dobro od Otce nebeských světel!

vánoční pastorační dopis bratra faráře Lukáše

POZVÁNÍ NA ADVENT A VÁNOCE

bohoslužba 1. neděle adventní

neděle 2. prosince v 10.00 (se svátostí smíření)

bohoslužba 2. neděle adventní

neděle 9. prosince v 10.00

beseda o putování Svatou zemí

pátek 14. prosince v 18.00 (s koledami hranými na ukulele)

bohoslužba 3. neděle adventní

neděle 16. prosince v 10.00

bohoslužba 4. neděle adventní

neděle 23. prosince v 10.00

vánoční bohoslužba s koledami

neděle 23. prosince v 18.00 v kapli sv. Anny v Kolové

vigilie Hodu Božího velikonočního

pondělí 24. prosince v 22.00 v husitském sboru v Chebu

ekumenická Půlnoční bohoslužba

pondělí 24. prosince v 24.00 v kostele sv. Jakuba na Starém náměstí

bohoslužba Hodu Božího vánočního

úterý 25. prosince v 10.00

bohoslužba ve svátek Svaté rodiny

neděle 30. prosince v 10.00

novoroční bohoslužba

úterý 1. ledna 2019 v 10.00 (se svátostí smíření)

bohoslužba ve svátek Zjevení Páně (Tří králů)

neděle 6. ledna 2019 v 10.00 v husitském sboru v Sokolově

neděle 6. ledna 2019 v 14.00 v husitském sboru v Chebu

neděle 6. ledna 2019 v 18.00 v kapli sv. Anny v Kolové

Záložka pro permanentní odkaz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *