POZVÁNÍ NA VELIKONOČNÍ SVÁTKY

Hebrejsky se Velikonoce nazývají Pesach, řecky Pascha, česky Přejití. O těchto svátcích se totiž slaví přechod z otroctví do svobody. Čím se pro křesťany odlišuje veliká noc („veliko-noce“) od všech ostatních nocí?

Té noci Kristus přešel ze smrti do života, ze tmy do světla. Veliká noc je svědkem zázraku Vzkříšení. Kristus vstal z mrtvých. A z říše smrti vyvádí všechny, kteří v něho věří a slyší jeho hlas, kterým volá: „Probuď se, kdo spíš, vstaň z mrtvých!“ I my se probouzíme spolu s Kristem k novému životu. Rodíme se podruhé, stáváme se novým stvořením.

Tajemství a zázraky nejsou od toho, aby se vysvětlovaly, nýbrž aby se zakoušely, prožívaly. O veliké noci jsme zváni, abychom prožili novou zkušenost, když v úžasu stojíme před tajemstvím zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Úžas vede k víře, víra vede k radosti a radost vede k pokoji. A máme-li v duši Kristův pokoj, pak zakoušíme blízkost Božího království. Vzkříšený Kristus přeje svým učedníkům: „Pokoj vám!“ Totéž přeje i každému z nás. Upokojme se v srdci, nebojme se ničeho! Dokonce i smrt byla poražena, peklo vyvráceno, hříchy odpuštěny, brána nového života se otevřela!

Kristus vstal z mrtvých. Není to absurdní? Smrt je nevyhnutelným koncem života, toť odvěká zkušenost lidstva. Jenže Kristus z toho, co je zjevně nesmyslné, tvoří to, co je svrchovaně smysluplné. Smrt byla pohlcena Božím vítězstvím. Bůh se vymyká lidským představám, překračuje lidské možnosti, naprosto ničím není omezen. Jeho moc je nekonečná. Jaká je však povaha Boží moci? Je láskyplná, slitovná. Bůh je Láska!

Rozpis velikonočních aktivit (v Sokolově, není-li uvedeno jinak):

Květná neděle 14. dubna

 • v 10.00: bohoslužba s žehnáním ratolestí

Zelený čtvrtek 18. dubna

 • v 17.00: bohoslužba na památku Poslední večeře

Velký pátek 19. dubna:

 • v 10.00 bohoslužba v domově ošetřovatelské péče v Dolním Rychnově

 • v 15.00 pobožnost křížové cesty v Nejdku

Bílá sobota 20. dubna

 • v 22.00: velikonoční vigilie s obnovou křestního slibu

neděle Hodu Božího velikonočního 21. dubna:

 • v 10.00 bohoslužba s oslavou Kristova vzkříšení

 • v 14.00 bohoslužba v husitském kostele v Chebu

 • v 18.00 bohoslužba v kapli sv. Anny v Kolové

středa 24. dubna

 • v 17.00: velikonoční bohoslužba za nemocné

čtvrtek 25. dubna

 • v 14.00: velikonoční bohoslužba v domově sociálních služeb v Kynšperku (Horní Pochlovice)

pátek 26. dubna:

 • v 15.00 velikonoční bohoslužba v domově Matyáš v Nejdku

 • v 18.00 pořad „Filmové tváře Krista“ (poselství opery „Jesus Christ Superstar“)

neděle 28. dubna

 • v 10.00: bohoslužba svátku Božího milosrdenství

Záložka pro permanentní odkaz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *