BOHOSLUŽBA SMÍŘENÍ V KARLOVÝCH VARECH

Bohoslužba smíření 1

V sobotu 4. července, ve svátek sázavského opata Prokopa, se v karlovarském kostele Petra a Pavla Církve československé husitské sešli věřící několika církví, aby společně uctili památku Mistra Jana Husa, od jehož upálení v Kostnici letos uplynulo 600 let.

Bohoslužby se zúčastnili emeritní plzeňský biskup Michael Moc, vikář Lukáš Bujna, jáhen Jan Hájek, evangelický kazatel Pavel Klimeš a katolický kněz Vladimír Müller. Přiznali se k historickým křivdám, které na sobě napáchali naši předkové, ať už to byli Husovi stoupenci či odpůrci. Poprosili pak jeden druhého o odpuštění.

Smysl tohoto kajícného aktu spočíval v uzdravení naší národní paměti, nápravě našich vzájemných vztahů a přiblížení se k vytoužené jednotě všech křesťanských vyznání. Jednalo se o působivý a dojemný okamžik, jehož význam asi teprve časem doceníme.

Kázáním posloužil vikář Lukáš Bujna, který je husitským farářem v Sokolově a Chebu. Kázal na text z Janova evangelia, kde ve Velekněžské modlitbě náš Pán Ježíš Kristus prosí Boha Otce za jednotu svých učedníků: „Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal. Nechť jsou jedno jako my.“

V přímluvných modlitbách mimo jiné zaznělo: „Všemohoucí a milosrdný Bože, prosíme tě, očisti v srdcích všech lidí našeho národa pohled na tvého Syna, Ježíše Krista, a na jeho věrné služebníky, kterých měl náš národ během svých dějin mnoho. Prosíme tě, dej, ať všichni obyvatelé naší země pochopí, že jejich dobrá a šťastná budoucnost je jedině v Ježíši Kristu. Ať k tomuto jejich poznání přispěje i letošní šestisté výročí tragické smrti Mistra Jana Husa.“

Bohoslužba smíření 2

Záložka pro permanentní odkaz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *