CHARITA CČSH

Obdarované děti z indického sirotčinceZ duchovní podstaty křesťanské církve vyplývají dobročinné aktivity, jimiž církev naplňuje slova svého Pána Ježíše Krista: „Milujte bližního svého jako sebe samého“ a „Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš nebeský Otec“.

Ježíš uzdravoval nemocné, sytil hladové, očišťoval posedlé, těšil zarmoucené. Jelikož je křesťanství následováním Krista, usiluje každý věřící, který svou víru bere odpovědně, o napodobování Krista ve skutcích dobročinnosti. Církev se neuzavírá do sebe, nýbrž je otevřená k pomoci všem potřebným.

Slovo „charita“ pochází z latinského „caritas“, česky „láska“. Dobročinnost tedy vyplývá z lásky k bližnímu. Charitu můžeme vztáhnout i k řeckému slovu „charis“, česky „milost“. V dobročinnosti jde o smilování se, projevení milosti vůči bližnímu v nouzi. Evangelium nás zavazuje k rozdílení almužny. Tento dnes často nesprávně chápaný výraz vychází z řeckého slova „eleymosiné“, česky „milosrdenství“. V církevním prostředí mají almužny, neboli skutky milosrdenství, obvykle podobu dobročinných sbírek či darů.

Husův sbor v Sokolově se zapojuje do sbírek například ve prospěch léčby malomocných. V Plzeňské diecézi Církve československé husitské se věnujeme péči o tělesně a duševně hendikepované v chráněných dílnách diakonického střediska Nazaret v Borovanech. Podporujeme také hospicové hnutí, které usiluje o to, aby umírající lidé prožili závěr své pozemské pouti v důstojných podmínkách a pokud možno doma, obklopeni svými blízkými. Plzeňská diecéze naší církve již zřídila dva domácí hospice v Písku a Plzni.

Větší obětavost na poli dobročinné práce jde ruku v ruce s prohlubováním duchovního života víry. Za tímto účelem Plzeňská diecéze naší církve vydává každý týden leták s názvem Akce a kontemplace se čtením z Bible, zamyšlením a modlitbami. Každého čtvrt roku pak vychází diecézní revue Preface. Akci a kontemplaci i Prefaci vám na požádání můžeme zasílat na váš email nebo si je můžete stáhnout na diecézních webových stránkách:

http://www.plzenskadiecese-ccsh.cz

Likvidace lepry (Misionář malomocných): číslo účtu: 2400259272 / 2010 

sbírka na obnovu požárem zničeného kostela v Mirovicích: číslo účtu: 0164298309/0800

Diakonické středisko Nazaret: číslo účtu: 0571374399 / 0800

Diakonické středisko Domácí hospic Athelas Písek: číslo účtu: 8491450001/5500

Diakonické středisko Domácí hospic Náruč Plzeň: číslo účtu: 2800856818 / 2010

Charitativní činnosti se věnuje organizace Diakonie a misie Církve československé husitské, která provozuje jednotlivá střediska (například v oblasti sociální práce). Můžete se podívat na webové stránky:

http://diakonie.ccsh.cz

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *