Husův sbor v Chebu

HISTORIE A SOUČASNOST HUSOVA SBORU

Interiér kostela v Chebu

Ustavující valná hromada náboženské obce Cheb se konala 20. 3. 1932. Do Chebu nastupuje br. farář Kožoušek. Do farnosti patří: Cheb, Karlovy Vary, Aš, Loket, Sokolov, Planá u M. Lázní, Mariánské Lázně, Tachov, Teplá, Žlutice a Kraslice. V r. 1933 byl br. Kožoušek přeložen a do Chebu přichází br. farář Dr. Evžen Rein. 27. 3. 1938 se konala poslední valná hromada před německým záborem Sudet a vypuknutím války. V té době měla chebská obec 904 věřících. 28. 10. 1945 se konaly první poválečné bohoslužby na evangelické faře. V r. 1946 se vrací Dr. Rein (příjmení si změnil na Rokos), který se zúčastnil pouštních bojů v Sýrii a libyjském Tobruku, a opět se ujímá farářské služby. V r. 1947 byl náboženské obci zapůjčen dnešní farní dům ve Vrbenského ulici, postavený na počátku 20. století. Původně se jednalo o dům německého uměleckého spolku Schlaraffistů. Na rekonstrukci objektu (v kostele chyběla podlaha, elektrické rozvody, střecha byla rozbitá) zapůjčil br. Rokos z vlastních prostředků více než 40000,- Kč. Obec získala tento dům do vlastnictví v r. 1950 pod podmínkou, že na chebském hřbitově zřídí urnový háj. To již v Chebu začal působit nový farář br. Jaroslav Fialka, pozdější plzeňský biskup. V 50. A 60. letech se v Chebu konaly besedy biřmovanců, okrskové konference, teologické semináře a mnoho akcí pro děti. Náboženství se až do r. 1961 vyučovalo ve školách. Bohoslužby se sloužily nejen v Chebu, ale i ve Františkových Lázních, Aši, Lubech, Plesné a Novém Kostele. V r. 1952 měla obec 1605 věřících. Po odchodu br. Fialky do Českých Budějovic nastupuje farářka Irena Hlaváčová, který v obci již dříve sloužila jako kazatelka. Ses. farářka se hodně věnovala dětem. Za jejího působení se do kostela umístila plastika Dobrého pastýře Krista sochaře Duška. Ses. Hlaváčová pečovala o chebskou obec 30 let. V r. 1988 odešla do důchodu. S chebskou obcí zůstává nadále spjata, byť již několik let žije v domově důchodců. Po ní nastoupil br. farář Břetislav Bělunek, který do Chebu nadále dojíždí a obětavě vypomáhá v duchovní správě. V r. 2011 se chebskou farářkou stala ses. Rafaela Friess-Kučerová. Za jejího působení proběhly ve farním domě další opravy. Od r. 2015 chebskou obec administruje sokolovský farář br. Lukáš Bujna.

Farní dům Cheb

 

Komentáře jsou uzavřeny.